Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Fleksibilitet er nøkkelen

Nordic Financial Unions (NFU) har nylig sluppet en rapport om nordiske ansattes velvære i en post-pandemisk verden og den nye hybridhverdagen.

NFU-rapporten “Quality work environment in the Nordic finance sector – employee wellbeing in a post-pandemic world” bygger på utfordringene og mulighetene for finansmedarbeidere i Finland, Danmark, Sverige, Island og Norge under pandemien og presenterer viktig læring å ta med seg inn i det nye normale hybride arbeidslivet.

Dette er NFU

Nordic Financial Unions (NFU) er etablert av syv nordiske finansforbund for å koordinere det nordiske arbeidet mot EU og internasjonalt.

Fleksibilitet, ikke fjernarbeid

Michael Budolfsen, president i Nordic Financial Union.

Fleksibilitet i hvor, når og hvordan arbeidet utføres, samt autonomi for ansatte til å påvirke arbeidsdagen er viktige faktorer. Tilbakemeldingene fra finansansatte i de nordiske landene er at fleksibilitet over arbeidslivsordningen og økt innflytelse, ikke fjernarbeidet i seg selv, er nøkkelen til økt trivsel.

– Det er mye å lære på tvers av de nordiske landegrensene som både NFU og de nasjonale finansforbundene kan bygge videre på, sier NFU-president Michael Budolfsen.

Utfordringer

Han mener det er særlig to aspekter ved den hybride arbeidshverdagen som er viktige å ta tak i: At arbeidsgivere og ledere sørger for at det ikke blir et A- og B-lag, med A-laget på kontoret, og B-laget hjemmefra. Videre må vi forhindre at vi havner i en kjønnsfelle der kvinner jobber mer hjemmefra enn menn, hvor mindre synlighet kan føre til tap av muligheter og ulik behandling.