Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Humanitær støtte til Ukraina: Finansforbundet gir 100 000 kroner til CARE

Vi har valgt å gi et ekstraordinært bidrag på kr 100 000 til CARE. – Ukraina trenger vår hjelp nå, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

– Vi er bekymret for de menneskelige lidelsene i Ukraina. Med dette bidraget ønsker vi å vise konkret støtte og solidaritet med det ukrainske folk og våre venner i ukrainsk fagbevegelse, sier hun.

Viktig feltarbeid: CARE bidrar til å distribuere nødvendige hjelpemidler som mat, vann, hygieneartikler og penger for å dekke akutte behov.

Finansforbundet har også tidligere vedtatt å gi ekstraordinære bidrag ved spesielle og akutte humanitære kriser. Siste gang var i 2015, i forbindelse med Flyktningkrisen og jordskjelvet i Nepal.

Gi nødhjelp til Ukraina (care.no)

Les mer om vårt samarbeid med CARE