Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Internasjonal solidaritet

Den beste bistand er hjelp til selvhjelp. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling basert på solidaritetsprinsippene.

Vi arbeider for å fremme menneskerettigheter og standarder for arbeidslivet.

Vi bidrar i tilfeller der humanitære katastrofer inntreffer.

I tillegg mener vi at et internasjonalt perspektiv på vårt solidariske oppdrag er vesentlig for likestilling og likeverd i det internasjonale samfunn.

Samarbeid med CARE

Vi har samarbeidet med CARE om viktige tema som likestilling, solidaritet og kvinners rettigheter siden 2009.

Vår finansiell støtte har gått til CAREs arbeid med spare- og lånegrupper i Mali. Målet er hjelp til selvhjelp. For to år siden ble avtalen utvided til også å omfatte støtte til CAREs arbeid i Burundi. Prosjektet inkluderer nå også å hjelpe kvinner med linking til mikrofinansinstitusjoner.

Vår støtte og CAREs flinke folk har bidratt til at å hjelpe over 230 000 mennesker:

  • 19 340 mennesker har fått bli med i en spare- og lånegruppe. Det gir ringvirkninger for både kvinnenes familier og lokalsamfunnet. Støtten får dermed betydning for 127 260 mennesker.
  • 923 kvinner er linket til mikrofinansinstitusjoner i Mali
  • 1 336 kvinner er linket til mikrofinansinstitusjoner i Burundi
  • Helsesenteret i Mali har gitt ca 2 500 mennesker tilgang til helse gjennom informasjon om HIV/Aids og familieplanlegging.
  • Ca 8 000 menn er engasjert i arbeid for likestilling
  • 700 mennesker i Giuindodiuo i Mali har fått tilgang til rent vann gjennom en egen brønn
  • 18 000 mennesker fått nødhjelp

Visste du at Finansforbundet deler ut aksjebrev fra CARE til våre foredragsholdere? Aksjebrevene tilsvarer ca. 231 000 kr og har dermed hjulpet over 1000 kvinner, og deres familier.

Var dette nyttig?


Fra Folk & Fag