Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Internasjonal solidaritet

Den beste bistand er hjelp til selvhjelp. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling basert på solidaritetsprinsippene.

Samarbeid med CARE

Vi har samarbeidet med CARE om viktige tema som likestilling, solidaritet og kvinners rettigheter siden 2009. I november 2021 vedtok Finansforbundet å fortsetter samarbeidet med CARE til 2025

Vår finansiell støtte har gått til CAREs arbeid med spare- og lånegrupper i Mali. Målet er hjelp til selvhjelp. Avtalen ble senere utvidet til også å omfatte støtte til CAREs arbeid i Burundi. Prosjektet inkluderer også å hjelpe kvinner med linking til mikrofinansinstitusjoner.

Visste du at Finansforbundet deler ut aksjebrev fra CARE til våre foredragsholdere? Aksjebrevene tilsvarer ca. 231 000 kr og har dermed hjulpet over 1000 kvinner, og deres familier.

  • Vi arbeider for å fremme menneskerettigheter og standarder for arbeidslivet
  • Vi bidrar i tilfeller der humanitære katastrofer inntreffer
  • I tillegg mener vi at et internasjonalt perspektiv på vårt solidariske oppdrag er vesentlig for likestilling og likeverd i det internasjonale samfunn

Et nytt år for mer bærekraftige investeringer

Stadig flere vil investere i bærekraftige fond, men få kan se om sparepengene bidrar til likestilling. Fikk du med deg CARE, Finansforbundet og PwCs rapport i januar 2022? Funnene er like aktuelle.

Se hovedfunnene – og fem nyttårsforsett som kan styrke likestillingen (care.no)

Var dette nyttig?


Fra Folk & Fag