Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Internasjonal solidaritet

Den beste bistand er hjelp til selvhjelp. Vi bidrar til en bærekraftig utvikling basert på solidaritetsprinsippene.

Et nytt år for mer bærekraftige investeringer

Stadig flere vil investere i bærekraftige fond, men få kan se om sparepengene bidrar til likestilling. Fikk du med deg CARE, Finansforbundet og PwCs rapport i januar 2022? Funnene er like aktuelle.

Se hovedfunnene – og fem nyttårsforsett som kan styrke likestillingen (care.no)

Vi arbeider for å fremme menneskerettigheter og standarder for arbeidslivet.

Vi bidrar i tilfeller der humanitære katastrofer inntreffer.

I tillegg mener vi at et internasjonalt perspektiv på vårt solidariske oppdrag er vesentlig for likestilling og likeverd i det internasjonale samfunn.

Samarbeid med CARE

Vi har samarbeidet med CARE om viktige tema som likestilling, solidaritet og kvinners rettigheter siden 2009. I november 2021 vedtok Finansforbundet å fortsetter samarbeidet med CARE til 2025

Vår finansiell støtte har gått til CAREs arbeid med spare- og lånegrupper i Mali. Målet er hjelp til selvhjelp. Avtalen ble senere utvidet til også å omfatte støtte til CAREs arbeid i Burundi. Prosjektet inkluderer også å hjelpe kvinner med linking til mikrofinansinstitusjoner.

Resultater fra samarbeidet med Finansforbundet:

  • 32 124 mennesker har fått bli med i en spare- og lånegruppe i Mali og Burundi
  • 3 194 kvinner er linket til mikrofinansinstitusjoner i Mali og Burundi
  • Helsesenteret i Mali har gitt ca 2 500 mennesker tilgang til helse gjennom informasjon om HIV/Aids og familieplanlegging
  • Ca 8 000 menn er engasjert i arbeid for likestilling
  • 700 mennesker i Giuindodiuo i Mali har fått tilgang til rent vann gjennom en egen brønn
  • 18 000 mennesker fått nødhjelp (Syria, Myanmar, Haiti, Nepal og Filippinene)

Visste du at Finansforbundet deler ut aksjebrev fra CARE til våre foredragsholdere? Aksjebrevene tilsvarer ca. 231 000 kr og har dermed hjulpet over 1000 kvinner, og deres familier.

Var dette nyttig?


Fra Folk & Fag