Inkasso får bedre tid til omstilling

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) utsetter nedsettelse av gebyrer og salærer for inkassobransjen til 1. oktober i år, men de vil bli betydelig redusert.

19.06.2020

– Vi fryktet at forslaget skulle innføres tidligere. Nå får bransjen mer tid til å tilpasse seg endringene som har vært varslet, sier forbundsleder Vigdis Mathisen. Dette var et hovedpoeng i forbundets høringssvar fra april i år – og i et påfølgende møte med statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet.  

Denne saken viser at politisk påvirkning nytter, selv om vi ikke får gjennomslag for alt.

Vigdis Mathisen, forbundslederVigdis Mathisen

Finansforbundet og de tillitsvalgte i bedriftene har gått tungt inn i saken for å unngå drastisk reduksjon av inntektene og påfølgende konsekvenser for kunder og ansatte. Tiden fremover vil vise hvordan bransjen kan omstille seg på best mulig måte.

Fra regjeringen

Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet: Regjeringen halverer inkassosalærer