Ny lov om bærekraftig finans krever også ny kompetanse

Fredag 4. juni la regjeringen frem forslag om en ny lov om bærekraftig finans for Stortinget. – Intensjonene med regelverket er gode og ambisiøse, men implementeringen krever like ambisiøse kompetanseplaner for de ansatte i bransjen, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Lovforslaget gjennomfører EU-forordninger om en taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet og offentliggjøringskrav.

– Det nye regelverket skal gjøre det lettere å investere bærekraftig, og sikre en felles forståelse av hva som kan kalles grønt eller bærekraftig i finansmarkedene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding fra Regjeringen.

– EUs arbeid med bærekraftig finans er drivende og premissgivende. En harmonisering av regelverket for bærekraftig finans i EU og EØS bidrar til å definere hva som er «bærekraftig», redusere risikoen for «greenwashing» og ikke minst drive utviklingen fremover, sier Mathisen.

– Nå må dette følges opp med konkrete planer og tiltak for at alle finansansatte får den kompetansen som kreves for å etterleve de bærekraftige ambisjonene. Her har både myndigheter og bransjen selv et stort ansvar, sier hun.

Ny lov om bærekraftig finans (regjeringen.no)

Kompetanse er viktigst

I våre merknader til forslag om ny lov om opplysninger om bærekraft fra 8. januar ga vi uttrykk for at vi i hovedsak var positive til Finanstilsynets forslag om ny lov om bærekraft, og at det aller viktigste er å sørge for at finansansatte får nok kompetanse.