Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ny lov om bærekraftig finans krever også ny kompetanse

Fredag 4. juni la regjeringen frem forslag om en ny lov om bærekraftig finans for Stortinget. – Intensjonene med regelverket er gode og ambisiøse, men implementeringen krever like ambisiøse kompetanseplaner for de ansatte i bransjen, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Lovforslaget gjennomfører EU-forordninger om en taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet og offentliggjøringskrav.

– Det nye regelverket skal gjøre det lettere å investere bærekraftig, og sikre en felles forståelse av hva som kan kalles grønt eller bærekraftig i finansmarkedene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding fra Regjeringen.

– EUs arbeid med bærekraftig finans er drivende og premissgivende. En harmonisering av regelverket for bærekraftig finans i EU og EØS bidrar til å definere hva som er «bærekraftig», redusere risikoen for «greenwashing» og ikke minst drive utviklingen fremover, sier Mathisen.

– Nå må dette følges opp med konkrete planer og tiltak for at alle finansansatte får den kompetansen som kreves for å etterleve de bærekraftige ambisjonene. Her har både myndigheter og bransjen selv et stort ansvar, sier hun.

Ny lov om bærekraftig finans (regjeringen.no)

Kompetanse er viktigst

I våre merknader til forslag om ny lov om opplysninger om bærekraft fra 8. januar ga vi uttrykk for at vi i hovedsak var positive til Finanstilsynets forslag om ny lov om bærekraft, og at det aller viktigste er å sørge for at finansansatte får nok kompetanse.