Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Støtter forslag til ny lov om opplysninger om bærekraft

Vi er i hovedsak positive til Finanstilsynets forslag. Det aller viktigste er å sørge for at finansansatte får nok kompetanse.

Finanstilsynet foreslår at opplysningskravene og rapporteringspliktene i to EU-forordninger om bærekraftig finans gjøres gjeldende for norske aktører ved at forordningene gjennomføres i en ny lov om opplysninger om bærekraft.

Bakgrunn

Europakommisjonen la for et år siden frem en såkalt melding for EUs grønne vekststrategi – kalt European Green Deal. Formålet med den omfattende planen er å transformere EU til en moderne, konkurransedyktig økonomi med netto null klimagassutslipp i 2050.

Med denne handlingsplanen introduseres nye forordninger og regelverksendringer som får betydelige konsekvenser for alle aktører i finansnæringen.

Kompetanse er viktigst

Finansforbundet mener det aller viktigste er å sørge for at finansansatte får nok kompetanse. På den måten kan de bidra til å øke åpenheten og tilgjengeligheten av informasjon rundt ESG (Environmental, Social og Governance) og bidra til å gjøre det enklere for investorer og kunder å ta velinformerte og bevisste valg.