Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Ny rapport om skatt og medeierskap

KPMG-rapporten viser mulighetsrommet som finnes for at flere ansatte kan bli eiere i egen bedrift.

Forskning viser at ansatte med aksjer i egen arbeidsplass skaper mer og fordelingen blir likere. Så hvorfor er det ikke mer vanlig?

Finansforbundet har tatt initiativ til en utredning av de skattemessige sidene ved en insentivordning for medeierskap. Rapporten er utarbeidet av KPMG og ble presentert på webinaret om medeierskap 20. januar.

Last ned rapporten (PDF)


Skatteinsentiver for medeierskap

Modeller for insentiver for medeierskap for ansatte. Utarbeidet av KPMG. Oppdatert for endringer i skatteregler for 2022.

Om KPMG-rapporten

Den nye rapporten tar blant annet for seg rammelovgivning og skatteinsentiver i utvalgte land og i Norge. Rapporten drøfter hvilke rammer som kan settes for en eventuell ny insentivordning for ansattes medeierskap.

Den diskuterer de skatterettslige sidene, peker på forbedringsområder og viser mulighetsrommet som finnes for at flere ansatte kan bli eiere i egen bedrift.