Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Medeierskap

Vi mener det er positivt at ansatte eier aksjer i egen bedrift, og jobber for at myndighetene legger bedre til rette for det i alle selskaper.

Medeierskap handler om bedrifter som er eid av ansatte.

Enten gjennom direkte eierskap – hvor du eier aksjer personlig i bedriften du jobber i – eller indirekte gjennom kollektivt eierskap for ansatte gjennom fond.

Når ansatte er eiere reduserer ulikheten ved at kapitalen spres på flere hender. Forskning viser at dette er bra for samfunnet, fordi det bidrar til å redusere forskjeller og gjør bedrifter mer robuste.

En måte å motvirke økende forskjeller på er å bidra til at flere er medeier i egen arbeidsplass.

Sven EideSven Eide, sjefsøkonom i Finansforbundet

Spres eierskap på flere hender er ikke dette bare motiverende for de som er med på å eie sin egen arbeidsplass. Det er også demokratiserende, fordi beslutningsprosesser i bedriftene ikke bare kan tas av noen få på toppen.

Det er bra for samfunnet at eierskap blir spredt ut. Da er det ikke bare noen få rike som eier selskapene – men også vanlige arbeidstakere.

Medeierskap dreier seg om å styrke den norske modellen, øke norsk eierskap, og bidra til å holde forskjellene i Norge på et lavt nivå.

PODKAST: Hvilke fordeler og ulemper er det ved å la ansatte i større grad eie sin egen bedrift? I First Cast tar Sven Eide fra Finansforbundet og Per Høiby diskusjonen.

For få ansatte eier aksjer i egen bedrift

Spørreundersøkelse: Bare seks av ti ansatte i finans og inkasso er eiere i egen bedrift, men interessen for medeierskap er stor hos de hovedtillitsvalgte.

Les mer i Finansfokus

Norge langt bak

Ser vi på utbredelsen av medeierskap, så ligger Norge langt bak andre land. Andelen aksjekapital som er i vanlige ansattes hender – det vil si utenom toppledelse – er så lavt som én prosent. Det er langt under det europeiske gjennomsnittet og tyder på at regelverket i Norge i liten grad motiverer til medeierskap.

Solberg-regjeringen skal ha skryt for å ha utvidet ordningen med skattefri rabatt for ansattaksjer, sist i statsbudsjettet for 2021. Men det er ikke nok. Beløpsgrensene er forholdsvis lave og ordningen er lite brukt.

Slutt på aksjerabatt: Fra 2022 fjernet Stortinget de ansattes mulighet for å kjøpe aksjer og egenkapitalbevis i egen bedrift med rabatt. Finansforbundet jobber videre på alle fronter og mot politikerne på Stortinget. Les mer i Finansfokus

Vi jobber for

 • en ytterlig utvidelse av beløpsgrensene
 • å utsette tidspunktet for skattelegging.
 • å skattlegge fordelen ut over rabattgrensen som kapital i stedet for lønn.

Dette ville gi en betydelig forbedring av ordningen.

Rapport om medeierskap

En rapport som NyAnalyse har utarbeidet for Finansforbundet i 2021 belyser virkninger av ansattes medeierskap i bedriften de jobber i.

Gode grunner for at ansatte bør ha eierskap i bedriften:

Gir mer positive holdninger til bedriften

 • I bedrifter med medeierskap er har ansatte mer positive holdninger til selve bedriften
 • Dette forsterkes når selskapet er aktivt med på å informere de ansatte og trekker dem med i sentrale beslutninger

Gir bedre tilknytning til bedriften og kan redusere sykefravær

 • Positiv sammenheng mellom ansatte-medeierskap i bedrifter og tilknytning til bedriften
 • Gir høyere grad av tillit internt
 • Gir høyere grad av medvirkning og er muliggjørende for autonomi for de ansatte
 • Virker positivt på det sosiale miljøet og dempende på sykefravær

Skaper mindre kontrollbehov og økt produktivitetsfokus

 • De fleste studier finner at medeierskap for ansatte gir økt produktivitet og bedre økonomiske resultater
 • Redusert kontrollbehov av egne ansatte legger til rette for reduserte kostnader og økt effektivitet
 • Flere studier har funnet høyere produktivitet per ansatte i bedrifter med medeiende ansatte

Gir økt satsing på kompetansebygging for ansatte

 • Medeiende ansatte har som gruppe normalt lenger ansettelsesforhold enn andre ansatte
 • Dette er trolig en av grunnene for at bedrifter ofte satser mer på kompetansebygging overfor medeiende ansatte enn overfor andre ansatte

Gir økt overlevelse for bedrifter

 • Flere studier finner at bedrifter med medeiende ansatte har høyere overlevelsesrate enn vanlige bedrifter, ofte med meget god margin
 • Dette virker også under krisetider

Spredt eierskap styrker bedriftsdemokratiet

 • Økt medeierskap for ansatte i egen bedrift sprer eierskap og gir et bredere og sterkere bedriftsdemokrati
 • For en god del ansatte er medeierskapet i egen bedrift veien inn til å begynne å investere i bedrifter og ta eierskap til verdiskaping

La ansatte få aksjer

Hva om norske bedrifter, fremfor å overby hverandre på lønn, hadde tilbudt arbeidstakerne eierandeler i bedriften? Sjeføkonom i Finansforbundet Sven Eide, innlegg i Dagsavisen 16.7.2022.

Kutt i aksjeprogrammene til sjefene

Gi heller ansatte tilbud om å bli medeiere enn toppsjefene skyhøye lønninger og store aksjeposter. Sjeføkonom i Finansforbundet Sven Eide, innlegg i Finansavisen 16.9.2021.

Vigdis Mathisen

Nye opsjonsregler trengs – også for fintech

Oppstartsbedrifter innen «fintech» bør få del i nye, gunstigere skatteregler for ansatteopsjoner. Det skriver forbundsleder Vigdis Mathisen i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv 24. oktober 2021.

Les debattinnlegget

Var dette nyttig?