Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Nytt prosjekt om sirkulær finans

I samarbeid med Circular Norway har vi satt i gang et kunnskapsprosjekt om sirkulær finans.

Målet med prosjektet er å fremme forslag til næringstiltak og politiske virkemidler som kan akselerere den sirkulære utviklingen.

Hva er sirkulær økonomi?

Sirkulær økonomi, også kalt kretsløpsøkonomi, er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk til et minimum.

Studien skal kartlegge status for finansnæringen i Norge og erfaringer fra andre land og bransjer. Den skal også bidra til en bedre forståelse av hvilke muligheter og utfordringer norske selskaper står ovenfor.

– Nøkkelen ligger i å konkretisere hvordan norsk finansnæring kan være en katalysator for en sirkulær utvikling av næringslivet, sier Nanna Ringstad, fagansvarlig bærekraft i Finansforbundet.

– Med prosjektet ønsker vi å dytte finansnæringen opp neste trinn i samfunnsutviklingstrappa, sier Nanna Ringstad.

– Prosjektet skal også bidra med økt innsikt som er viktig for å posisjonere finansnæringen og norsk næringsliv til endrede rammevilkår som f.eks EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi og taksonomien, sier hun.

Alexander Christensen er leder for strategi og forretningsutvikling i Circular Norway og ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet har fått finansiell støtte fra Stiftelsen for bank- og finansstudier på BI .

Hva er Circular Norway?

Circular Norway er en pådriver for omstilling av norske bedrifter og kommuner til sirkulærøkonomi gjennom praktiske verktøy, innovasjon og forretningsutvikling. De samarbeider med de fremste miljøene på sirkulærøkonomi i Europa, og sammen bidrar de til at Norge leverer på bærekraftsmålene og klimamålene i Paris-avtalen.

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet kan du ta kontakt med nanna.ringstad@finansforbundet.no eller ac@circularnorway.no