Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Bærekraftig finans

Vi bidrar til at finansnæringen blir en modig og fremoverlent bidragsyter i det grønne skiftet.

Hvordan jobber vi?

Vi jobber for å øke bevisstheten om hvordan finansnæringen og de ansatte kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Vi jobber også for at politikere og myndigheter skal legge til rette for en finansnæring som bidrar til bærekraftig vekst, samt opplæring av finansansatte gjennom forskning, kurs- og kompetansetilbud.

  • Det trengs et kompetanseløft i finans. Myndigheter, arbeidsgiverne og arbeidstakere må samarbeide om opplæring, ansvarsfordeling og rolleavklaring gjennom et bransjeprogram om bærekraftig finans.
  • Bærekraft må bli et obligatorisk fag i finansrelevante utdanninger. Politikken må signalisere viktigheten av kunnskap om klimarisiko og bærekraft. Læreplaner må tilpasses behovet av denne kunnskapen.
  • Det må legges til rette for et kompetansesenter for bærekraftig finans og klimarisiko. Det vil bidra til at disse temaene vil stå mer sentralt i politikk, næringsliv, forskning og akademia i Norge.
  • Det må lages en norsk handlingsplan for bærekraftig finans
  • Myndighetene bør gå foran å kreve bærekraftkompetanse ved utnevnelser av styremedlemmer i statlige selskaper. Et grønt og mer bærekraftig næringsliv krever grønne beslutningstakere.

Sparepenger er makt

Veldig mange av oss undervurderer hvilken effekt våre sparepenger kan ha på klima og samfunnsutvikling.

Samtidig forventer de fleste av oss at fondene vi kjøper gjennom banken vår ikke er investert i selskaper som bryter med etiske retningslinjer eller vårt moralske kompass.

At flere blir bevisste makten i sine sparepenger og bruker den klokt har mye å si for fremtiden.


Bærekraftige investeringsvalg handler ikke om at vi som forbrukere og kunder skal slutte å gjøre mange av de gode miljø- og klimatiltak som allerede gjøres i dag. Det handler om å gjøre kloke valg også når det gjelder våre sparepenger.

Finansnæringen har en viktig rolle siden kapital er avgjørende for å finansiere den grønne omstillingen. Å kanalisere penger og håndtere risiko, også klimarisiko, er blant finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling.

Var dette nyttig?