Pause i forhandlingene mellom Finansforbundet og Virke

Finansforbundet har valgt å ta en pause i forhandlingene i Virke. Partene har forhandlet siden tirsdag 26. august.

Tor André Sunde (Finansforbundet) og Nina Syvertsen (Lindorff) venter på å gjenoppta forhandlingene med Virke.

Vi har fremmet avtalemessige krav knyttet til blant annet kompetanse, sykepenger, arbeidstid, fjernarbeid, bærekraft og likestilling – i tillegg til reallønnsvekst.

For Finansforbundet har det gjennom forhandlingene vært viktig å komme frem til gode løsninger for våre medlemmer.

Brudd for andre forbund

Forhandlingene forgår parallelt med LO-forbundet Handel og Kontor (HK) og YS-forbundene Parat og Negotia. HK har brutt forhandlingene. De organiserer mange i varehandelen og har brutt da forhandlingene rundt sykelønnsordning for sine medlemmer ikke førte frem.

YS-forbundet Parat har brutt forhandlingene fordi de ikke får reallønnsvekst for sine medlemmer.

Nå må partene få hjelp av Riksmekleren for å finne en løsning. Blir det ikke enighet her, går det mot streik for HK og Parat. Datoen for mekling er ikke fastsatt.

Hva betyr dette for oss?

For Finansforbundet og Negotia betyr dette at vi gjenopptar forhandlingen med Virke når dette er avklart.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.

Virke-området omfatter rundt 850 medlemmer i følgende bedrifter:

– Alektum Group
– Arvato Finance avd. Sandefjord
– Axactor Norway AS
– BBL Datakompetanse
– Kreditorforeningen Midt-Norge
– Kreditorforeningen Vest
– Lindorff – Gruppen
– Melin Collectors AS
– Svea Finans AS
– LOWELL – Gruppen
– Kredinor AS