Lønnsoppgjøret

Vårens vakreste eventyr.

Lønnsforhandlingene utsettes til høsten

På grunn av Korona-situasjonen er lønnsoppgjøret for 2020 utsatt til høsten

Hovedoppgjøret mellom Finansforbundet og Finans Norge

Dette er vårt største tariffområde. Høstens lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at vi skal forhandle både om et generelt lønnstillegg og innholdet i Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet (pdf).

Sammen med YS forhandler vi også med arbeidsgiverforeningene Virke og Spekter.

Våre forhandlinger:

Spekter

Forhandlinger 25.-26. august

Forhandlingene gjennomføres med Finansforbundet/YS. Spekter-området omfatter i overkant av rundt 230 medlemmer i følgende bedrifter:

– Innovasjon Norge
– Kommunalbanken
– Norges Bank – Gruppen
– Vertikal Helseassistanse AS

Virke

Forhandlinger 25.-28. august

Forhandlingene gjennomføres med Finansforbundet. Virke-området omfatter i overkant av 800 medlemmer i følgende bedrifter:

– Arvato Finance avd. Sandefjord
– Kreditorforeningen Midt-Norge
– Lindorff – Gruppen
– Melin Collectors AS
– Svea Finans AS
– LOWELL – Gruppen
– Kredinor AS
– Axactor Norway AS

Finans Norge

Forhandlinger 12.-13. oktober

Finans Norge-området omfatter i overkant av 20.000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak bank og forsikring. 

Slik endte lønnsoppgjøret i 2019

I 2019 kom vi til enighet med Finans Norge om et generelt tillegg pr 1. mai 2019 på kr 9 200 på alle trinn i lønnsregulativet for finans.

LO Finans fikk det samme tilbudet som Finansforbundet hadde fremforhandlet.

Virke-området 2019

YS og Virke kom til enighet etter to dager med forhandlinger. Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 3,2 prosent.

Det er den sentrale delen av Virke-oppgjøret som nå er sluttført. Resultatet betyr for våre 745 medlemmer i bedriftene Kredinor, Lindorff-gruppen, Melin Collectors AS, Svea Finans AS og Lowell, en økning på de som er ansatt på minstelønnssatser som følger:

LønnstrinnPer timePå året
1-3kr 2,-kr 3 900,-
4kr 3,-kr 5 850,-
kr 5,-kr 5,-kr 9 750,-
6kr 5,80kr 11 310,-

Spekter-området 2019

Alle arbeidstakere gis et lønnstillegg på kr. 4.875,- i året. Arbeidstakere med en grunnlønn på kr 430.221,- og under pr. år gis et ytterligere lønnstillegg på kr 3.900,- totalt kr 8.775,- pr år. Rammen er på 3,2%.

Fristen for bistand til B-delsforhandlingene er fredag 3. mai. Fristen for avslutning av B-delsforhandlingene er fredag 10. mai.

I tariffområde Spekter har Finansforbundet har 212 medlemmer (per. 1.2.2019) i Norges Bank, Innovasjon Norge og Vertikal Helseassistanse.

Var dette nyttig?