Lønnsoppgjøret

Vårens vakreste eventyr.

Mellomoppgjøret 2021

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. I motsetning til hovedoppgjør, omfatter krav og tilbud i mellomoppgjørene som regel bare lønnsjusteringer.

Finans Norge er vårt største tariffområde. Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet har en gyldighet til 30. april 2022, og i år skal altså de sentrale partene i utgangspunktet kun forhandle om et generelt lønnstillegg.

Sammen med YS forhandler vi også med arbeidsgiverforeningene Virke og Spekter.

Lønnsveksten er en kombinasjon av sentrale og lokale tillegg. For de fleste i vår næring utgjør størstedelen av lønnsøkningen det du får fra arbeidsgiveren din. Slik skjer lønnsøkningen

Frontfaget først ut

Forhandlingene i frontfaget (industrien) mellom NHO–LO/YS starter 24. mars. Frontfaget gir føringer for alle etterfølgende oppgjør, også våre.

Våre forhandlingsområder:

Finans Norge

Forhandlinger 4.-5. mai.

Finans Norge-området omfatter i overkant av 20 000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak bank og forsikring. 

Se vårt forhandlingsutvalg

Virke

Forhandlingsstart 7. april.

Forhandlingene gjennomføres med YS/Finansforbundet. Virke-området omfatter i overkant av 870 medlemmer i følgende bedrifter:

– Alektum Group
– Arvato Finance avd. Sandefjord
– Axactor Norway AS
– BBL Datakompetanse
– Kreditorforeningen Midt-Norge
– Kreditorforeningen Vest
– Lindorff – Gruppen
– Convene Collectors
– Svea Finans AS
– LOWELL – Gruppen
– Kredinor AS
– Visma Financial Solutions

Se vårt forhandlingsutvalg

Spekter

Forhandlingsstart 14. april.

Forhandlingene gjennomføres med YS/Finansforbundet. Spekter-området omfatter i overkant av 240 medlemmer i følgende bedrifter:

– Innovasjon Norge
– Kommunalbanken
– Norges Bank
– Vertikal Helseassistanse AS

Se vårt forhandlingsutvalg

Årslønnsvekst på 3,25 prosent i finans

Ansatte i finanstjenester hadde i fjor en årslønnsvekst på 3,25 prosent, men det var ansatte i varehandelen som hadde den høyeste lønnsveksten i 2020. Det viser ferske tall fra Teknisk beregningsutvalg, TBU.  

Les mer i Finansfokus 

Lønn og forhandlinger – en kort film om lønnsdannelse

Lønnsutviklingen i vår sektor kan være vanskelig både og forklare og forstå. Se denne filmen og bli litt klokere.

Slik endte lønnsoppgjøret i 2020

I 2020 kom vi til enighet med Finans Norge om et generelt tillegg på 0,3 %, dog ikke mindre enn kr 1 500 på alle trinn i lønnsregulativet, med virkning fra 1. mai 2020.

Andre områder

De sentrale A-delsforhandlingene kom i mål på kvelden 26. august. Alle er sikret et generelt tillegg på kr. 975,- pr år. Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 1,7 prosent. Resultatet i korthet:

  • Alle er sikret et generelt tillegg på kr. 975,- pr år.
  • Kompetansesatsing i virksomhetene og utvikling av veileder for lokalt arbeid med kompetansetiltak.
  • Arbeidet med likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov skal styrkes.
  • Partssamarbeid om teknologiutvikling og innføring av ny teknologi.
  • Partssamarbeid for å sikre bærekraftig utvikling i virksomhetene.

Klart for lokale B-delsforhandlinger i den enkelte bedrift: I de fleste bedriftene er fristen 23. september kl. 15.00. I Norges Bank er fristen for avslutning 30. september kl. 15.00.

Les om Spekter-forhandlingene på ys.no

Om Spekter

Forhandlingene gjennomføres med Finansforbundet/YS. Spekter-området omfatter i overkant av rundt 230 medlemmer i følgende bedrifter: Innovasjon Norge, Kommunalbanken ,Norges Bank – Gruppen og Vertikal Helseassistanse AS.

På ettermiddagen 14. september ble det enighet i de sentrale forhandlingene om ny Funksjonæravtale mellom Virke og Finansforbundet.

Blant annet blir minstelønnen på øverste trinn hevet med 11.196 kroner i året. Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 1,7 prosent.

Les mer om resultatet i Virke-området

Lønnstrinn

Det er den sentrale delen av Virke-oppgjøret som nå er sluttført. Resultatet betyr for våre rundt 850 medlemmer, i hovedsak i inkasso, en økning på de som er ansatt på minstelønnssatser som følger:

LønnstrinnPer timePer månedPer år
1159,5325.924311.084
2160,3826.062312.741
3162,4626.400316.797
4167,0527.146325.746
5174,8028.405340.854
6211,5134.370412.445

Var dette nyttig?