Lønnsoppgjøret

Vårens vakreste eventyr.

Mellomoppgjøret 2021

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. I motsetning til hovedoppgjør, omfatter krav og tilbud i mellomoppgjørene som regel bare lønnsjusteringer.

Finans Norge er vårt største tariffområde. Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet har en gyldighet til 30. april 2022, og i år skal altså de sentrale partene i utgangspunktet kun forhandle om et generelt lønnstillegg.

Sammen med YS forhandler vi også med arbeidsgiverforeningene Virke og Spekter.

 • Lønnsveksten er en kombinasjon av sentrale og lokale tillegg: For de fleste i vår næring utgjør størstedelen av lønnsøkningen det som gis fra arbeidsgiver. Slik skjer lønnsøkningen
 • Tallstørrelser fra ulike tariffområder ikke er helt sammenliknbare: Lønnsstatistikk fra ulike tariffområder kan skille seg på blant annet utvalg av lønns- og stillingsgrupper og stillingsprosenten som statistikken er basert på.

Frontfaget først ut

11. april: Etter 15 timers mekling på overtid kom YS/LO-NHO til enighet. Frontfaget gir føringer for alle etterfølgende oppgjør, også våre.

Streik avverget: Partene enige i årets lønnsoppgjør (ys.no)

Våre forhandlingsområder:

Virke

18. mars: YS/Finansforbundet og Virke enige om lønnsgarantien

14. april: Enighet mellom YS og Virke i årets lønnsoppgjør

Forhandlingene gjennomføres med YS/Finansforbundet. Virke-området omfatter i overkant av 870 medlemmer i følgende bedrifter:

 • Alektum AS
 • Arvato Finance AS
 • Axactor
 • BBL Datakompetanse AS
 • Convene Collection AS
 • Fair Pay Please
 • Kredinor SA
 • Kreditorforeningen Midt-Norge
 • Lindorff AS
 • Lowell AS
 • Lowell Norge AS
 • Nextcall AS
 • Svea Finans AS
 • Visma Financial Solutions AS

Se vårt forhandlingsutvalg

Spekter

Enighet 14. april: YS Spekter og Spekter har blitt enige om et lønnstillegg på 4 388 kroner i året til alle

Forhandlingene gjennomføres med YS/Finansforbundet. Spekter-området omfatter i overkant av 240 medlemmer i følgende bedrifter:

 • Innovasjon Norge
 • Kommunalbanken
 • Norges Bank
 • Vertikal Helseassistanse AS

Se vårt forhandlingsutvalg

Finans Norge – vårt største forhandlingsområde

Enighet 5. mai: 1,7 % i generelt tillegg til alle; minimum kr 7 700

Forhandlinger 4.-5. mai.

Finans Norge-området omfatter i overkant av 20 000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak bank og forsikring. 

Se vårt forhandlingsutvalg

Slik endte lønnsoppgjøret i 2020

I 2020 kom vi til enighet med Finans Norge om et generelt tillegg på 0,3 %, dog ikke mindre enn kr 1 500 på alle trinn i lønnsregulativet, med virkning fra 1. mai 2020.

Andre områder

14. april: YS Spekter og Spekter har blitt enige om et lønnstillegg på 4 388 kroner i året til alle. Arbeidstakere med en grunnlønn på 455 967 kroner og under gis et ytterligere lønnstillegg på 1 950 kroner i de innledende forhandlingene. Les mer på ys.no

A- og B-delsforhandlinger

YS Spekter består av syv ulike YS-forbund, med til sammen 14.000 medlemmer. Det er de sentrale A-delsforhandlingene som nå skal gjennomføres først, med de sentrale partene YS/Finansforbundet og Spekter. I år er det mellomoppgjør, og partene skal kun bli enige om et sentralt lønnstillegg.

Deretter starter de lokale B-delsforhandlingene opp i den enkelte bedrift.

Partene ble enige sent på kvelden 14. april. Les mer på ys.no – men for deg som er medlem i Finansforbundet er det dette som gjelder:

Resultat for funksjonæravtalen:

 • Det gis et generelt tillegg til alle arbeidstakere på kr. 0,50,-
 • Minstelønnssatsene på trinn 1 til 3 heves med ytterligere kr 2,- pr time
 • Minstelønnssatsen på trinn 4 heves ytterligere med kr 3,- pr time
 • Minstelønnssatsen på trinn 5 heves ytterligere med kr 5,- pr time

I tillegg inngår i oppgjøret heving av lønnstrinn 6 med kr. 3,10 som ble effektuert med virkning 1. februar.

Rammen fordeler seg slik:

Overheng0,7 %
Lønnsgaranti0,3 %
Glidning1,34 %
Generelt tillegg0,16 %
Lavlønnstillegg0,2 %

Fokus på de lavest lønnede

Var dette nyttig?