Lønnsoppgjøret

Vårens vakreste eventyr.

Lønnsforhandlingene utsatt til høsten

På grunn av Korona-situasjonen er lønnsoppgjøret for 2020 utsatt til høsten.

Hovedoppgjøret mellom Finansforbundet og Finans Norge

Dette er vårt største tariffområde. Høstens lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at vi skal forhandle både om et generelt lønnstillegg og innholdet i Sentralavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet

Sammen med YS forhandler vi også med arbeidsgiverforeningene Virke og Spekter.

Våre forhandlinger:

Finans Norge

Forhandlinger 12.-13. oktober

Finans Norge-området omfatter i overkant av 20.000 medlemmer i Finans Norges medlemsbedrifter – i hovedsak bank og forsikring. 

Virke

Forhandlinger 25.-28. august

Forhandlingene gjennomføres med Finansforbundet. Virke-området omfatter rundt 850 medlemmer i følgende bedrifter:

– Alektum Group
– Arvato Finance avd. Sandefjord
– Axactor Norway AS
– BBL Datakompetanse
– Kreditorforeningen Midt-Norge
– Kreditorforeningen Vest
– Lindorff – Gruppen
– Melin Collectors AS
– Svea Finans AS
– LOWELL – Gruppen
– Kredinor AS

Enighet i forhandlingene mellom Virke og Finansforbundet

På ettermiddagen 14. september ble det enighet i de sentrale forhandlingene om ny Funksjonæravtale mellom Virke og Finansforbundet.

Blant annet blir minstelønnen på øverste trinn hevet med 11.196 kroner i året.

– Vi har klare forventninger til arbeidsgiverne i de lokale forhandlingene, sier forhandlingsleder Nina Syvertsen.

Les mer og se hva vi oppnådde

Spekter

Forhandlinger 25.-26. august

Forhandlingene gjennomføres med Finansforbundet/YS. Spekter-området omfatter i overkant av rundt 230 medlemmer i følgende bedrifter:

– Innovasjon Norge
– Kommunalbanken
– Norges Bank – Gruppen
– Vertikal Helseassistanse AS

Spekter i mål: Enighet om lønnstillegg og kompetansesatsing

De sentrale A-delsforhandlingene kom i mål på kvelden 26. august. Alle er sikret et generelt tillegg på kr. 975,- pr år. Resultatet i korthet:

  • Alle er sikret et generelt tillegg på kr. 975,- pr år.
  • Kompetansesatsing i virksomhetene og utvikling av veileder for lokalt arbeid med kompetansetiltak.
  • Arbeidet med likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov skal styrkes.
  • Partssamarbeid om teknologiutvikling og innføring av ny teknologi.
  • Partssamarbeid for å sikre bærekraftig utvikling i virksomhetene.

Nå starter de lokale B-delsforhandlingene i den enkelte bedrift. For de fleste er fristen for avslutning er 23. september kl. 15.00. I Norges Bank er fristen for avslutning 30. september kl. 15.00.

Les om Spekter-forhandlingene på ys.no

Slik endte lønnsoppgjøret i 2019

I 2019 kom vi til enighet med Finans Norge om et generelt tillegg pr 1. mai 2019 på kr 9 200 på alle trinn i lønnsregulativet for finans.

LO Finans fikk det samme tilbudet som Finansforbundet hadde fremforhandlet.

Andre områder

Alle arbeidstakere gis et lønnstillegg på kr. 4.875,- i året. Arbeidstakere med en grunnlønn på kr 430.221,- og under pr. år gis et ytterligere lønnstillegg på kr 3.900,- totalt kr 8.775,- pr år. Rammen er på 3,2%.

Fristen for bistand til B-delsforhandlingene er fredag 3. mai. Fristen for avslutning av B-delsforhandlingene er fredag 10. mai.

I tariffområde Spekter har Finansforbundet har 212 medlemmer (per. 1.2.2019) i Norges Bank, Innovasjon Norge og Vertikal Helseassistanse.

YS og Virke kom til enighet etter to dager med forhandlinger. Resultatet er i tråd med frontfaget og gir en ramme på 3,2 prosent.

Det er den sentrale delen av Virke-oppgjøret som nå er sluttført. Resultatet betyr for våre 745 medlemmer i bedriftene Kredinor, Lindorff-gruppen, Melin Collectors AS, Svea Finans AS og Lowell, en økning på de som er ansatt på minstelønnssatser som følger:

LønnstrinnPer timePå året
1-3kr 2,-kr 3 900,-
4kr 3,-kr 5 850,-
5kr 5,-kr 9 750,-
6kr 5,80kr 11 310,-

Var dette nyttig?