Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Positivt med satsing på kunstig intelligens

Statsbudsjettet 2024: – Vi er glade for at regjeringen nå setter av 1 milliard over de neste 5 årene til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi, sier Finansforbundets leder Vigdis Mathisen.

Finansforbundet gir tommel opp for mer forskning på konsekvensene av KI.

– Det er liten tvil om at kunstig intelligens vil ha enorm påvirkning på arbeidslivet. Vi er derfor positive til at regjeringen nå prioriterer forskning på området. Dette også bør innebære å se på hvilke konsekvenser disse teknologiene har på arbeidslivet.

Ifølge Finansforbundets rapport om bruken av kunstig intelligens (2022), bruker 85% av norske banker og forsikringsselskaper KI-teknologi hver eneste dag. Vi har tidligere etterlyst myndighetenes fokus på hvilke konsekvenser økt bruk av kunstig intelligens har på næringslivet og samfunnet for øvrig.

Midlene skal fordeles av Forskningsrådet. Kunnskapsdepartementet opplyser at satsingen gjelder følgende tre hovedområder:

  • Forskning på KI-teknologier
  • Forskning på hvordan KI-teknologier kan brukes innenfor næringslivet, offentlig sektor, og innenfor ulike akademiske områder
  • Forskning på konsekvensene av KI på samfunnet, herunder etikk, tillit, personvern, demokrati og rettsikkerhet.

– Vi merker oss spesielt det siste området. Forskning på hvilke konsekvenser økt bruk av kunstig intelligens vil ha på samfunnet, deriblant arbeidslivet, er et svært viktig arbeid, sier Mathisen. Hun påpeker også at arbeidet med regulering av kunstig intelligens må bli prioritert.