Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Prisveksten spiste opp lønnsveksten

Foreløpige tall fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) viser reallønnsnedgang også for finansansatte.

Forbundsleder Vigdis Mathisen er krystallklar på at reallønnsøkning blir viktigst i årets lønnsoppgjør.

En lønnsøkning på 4,4 prosent i 2023 – og en prisvekst på 5,5 prosent – sørget for at ansatte i finanssektoren fikk nedgang i reallønnen.

Krever reallønnsvekst

Forbundsleder Vigdis Mathisen understreker at kampen for reallønnsøkning troner øverst på agendaen i årets lønnsoppgjør.

– TBU-tallene viser dessverre nok et år med reallønnsnedgang. Reallønnsøkning blir derfor det aller viktigste kravet i vårens forhandlinger, sier hun.

“Finansbransjen har vist imponerende resultater i 2023. Dette må reflekteres i de ansattes lønningspose”

TBU forventer en prisvekst på 4,1 prosent i 2024. Lønnsrammen må være høyere enn dette hvis vi skal se noe form for reallønnsvekst i år.

FAKTA:

Teknisk beregningsutvalg (TBU) består av representanter for partene i arbeidslivet, Statistisk sentralbyrå, Arbeidsdepartementet og Finansdepartementet.

TBU beregner hva lønnsveksten ble i fjor, gir en analyse av dagens status og anslår hva prisveksten blir i 2024.

Tallgrunnlaget som TBU kommer frem til er det partene forholder seg til når de forhandler i årets oppgjør.

Les hele rapporten (regjeringen.no)