Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Folkehav på Youngstorget i solidaritet med Ukraina


Tirsdag 15. mars markerte norsk og internasjonal fagbevegelse sin støtte til Ukraina.

YS, LO og Unio gikk sammen om solidaritetsmarkeringen på Youngstorget i Oslo, som samlet over tusen mennesker.

– Den norske fagbevegelsen står samlet skulder ved skulder med det ukrainske folk, sier YS-leder Erik Kollerud. 

Markeringen er en del av den internasjonale fagbevegelsens solidaritetsdag for Ukraina.

– Vi er samlet her for å vise vår støtte til Ukrainas frihetskamp. Sammen med oss står 200 millioner andre fagorganiserte på lignende markeringer verden rundt i dag. Vi står sammen i avsky og protest, sa YS-leder Erik Kollerud i sin appell. 

Vi skal stå last og brast med sterke, internasjonale sanksjoner som virkelig biter mot den russiske eliten

YS-leder Erik Kollerud

I tillegg til tett samarbeid med stortingspolitikere om hvordan fagbevegelsen kan bidra til å blant annet raskt inkludere flyktninger i arbeidslivet, har YS donert 300 000 kroner til Den internasjonale faglige samorganisasjonens (ITUC) solidaritetsfond for Ukraina.

— Midlene kan brukes til støtte i den situasjonen som er i Ukraina nå, gjennom fagbevegelsen. Og vi skal gjøre det vi kan for å øke presset mot Putins regime innenfra, sier YS-lederen.