Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Spekter: Enighet i sentrale lønnsforhandlinger

Lønnsoppgjøret i Spekter A-del er i mål. Det gis et lønnstillegg på minimum kr 13 650 til alle.

Per Christian Larsen, spesialrådgiver i Finansforbundet, og Mona Sørensen, hovedtillitsvalgt, Norges Bank, forhandlet på vegne av Finansforbundet.

Nå starter de lokale B-delsforhandlingene i den enkelte bedrift. Her avgjøres de endelige lønnstilleggene.

Spekter-området omfatter i overkant av 260 medlemmer i følgende bedrifter:

  • Innovasjon Norge
  • Kommunalbanken
  • Norges
  • Vertikal Helseassistanse AS

Les mer om Spekter-forhandlingene på ys.no