Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Status for likestilling og likelønn i finans

8. mars kom ferske likestillingsindikatorer for finansnæringen.
– Lønnsgapet ser ut til å minke, men det går for sakte, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Kvinner i finans tjente 143 760 kroner eller 17% mindre enn menn i 2021.

Last ned og se alle indikatorene:

Likestillingsindikatorene er et samarbeid mellom Finans Norge og Finansforbundet. Indikatorene er hentet fra offentlig tilgjengelig statistikk for hele finansnæringen (SSB) og Teknisk beregningsutvalg (TBU).

– Museskritt mot likelønn

Kvinner i finans tjener i gjennomsnitt 143 760 kroner, eller 17 prosent mindre enn menn i 2021. Lønnsforskjellene er større innen finans enn sammenliknet med de fleste andre forhandlingsområder. Lønnsgapet skyldes i hovedsak strukturelle trekk ved at kvinner og menn har ulike stillinger og posisjoner.

Vigdis Mathisen
– En utfordring i finans er at kvinner og menn ikke alltid konkurrer på like vilkår, sier Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet.

– At lønnsgapet mellom kvinner og menn ser ut til å minke er bra, men det er museskritt, sier Finansforbundets leder Vigdis Mathisen. Hun mener næringen må jobbe mer målrettet for å øke tempoet.

– En utfordring i finans er at kvinner og menn ikke alltid konkurrer på like vilkår. I dag stilles det ofte høye krav til tilgjengelighet i stillinger som lønnes best. Når det som må til for å lykkes i arbeidslivet er et bakkemannskap på hjemmebane, går det utover kvinners karrierevalg.

Så du denne?
Finanslunsj-spesial på Kvinnedagen

Kvinneandelen synker i finansnæringen! Hva skjer?

Finans Norge og Finansforbundet inviterer til Finanslunsj-spesial 8. mars og presenterer rykende ferske likestillings-indikatorer for finansnæringen.

For få kvinnelige ledere og spesialister

Det har vært positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, men andelen er fremdeles for lav. Mest synlig er dette på toppen: I 2021 var 25 prosent av administrerende direktører i finansnæringen kvinner. Samlet var 2150 kvinner ansatt i lederstillinger, mot 4300 menn.

– Næringen trenger flere kvinnelige ledere og kvinner i spesialiststillinger. Selv om flere bedrifter har mål for å øke andelen, mener vi næringen må tilrettelegge mer og bedre for at flere kvinner får disse stillingene, sier Mathisen.

Synkende kvinneandel

Tallene for 2021 viser en at kvinneandelen totalt i næringen fortsetter å synke. Andelen kvinner var 46 prosent i 2021. Siden 2000 har kvinneandelen avtatt fra 52 prosent. Kvinneandelen er lavere blant de som er under 55 år.

– Dette er en kanskje den mest problematiske utviklingen. Hvis næringen over tid blir mindre attraktiv for kvinner, kan det forsterke ulikhetene, sier Mathisen. – Denne negative utviklingen må vi som parter må ta på alvor, og sammen finne gode virkemidler for å snu, sier forbundslederen, som selv startet sin bankkarriere som IT–konsulent i Den norske Creditbank i 1983.