Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Likelønn

Slik jobber vi for likelønn i finans.

Skjevheter

Kvinners andel av menns lønn i finanstjenester er på 83 prosent. Bra nok? Det synes ikke vi. Derfor jobber vi for likelønn i finans.

Nøkkeltall likestilling i finans:

Likelønnsindikatorer for finans

Lurer du på hvor store lønnsforskjellene er mellom kvinner og menn i finanssektoren, andelen kvinnelige ledere eller hvor mange kvinner som tar utdanning som er relevant for finanssektoren? Her finner du utvalgte nøkkelindikatorer som belyser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans.

Last ned rapport (PDF):

Positivt:

  • Stabil andel kvinnelige ledere og akademikere
  • Økt utdanningsnivå blant kvinner – utdanningsgapet tettes
  • 97% av fedrene tar foreldrepermisjon

Negativt:

  • Kvinneandelen er på vei ned og særlig blant unge
  • For få jenter vil studere teknologi – kan forverre lønnsgapet
  • Lengden på fars uttak av foreldrepermisjon avhenger av fedrekvoten

Har du andre spørsmål om likestilling og likelønn i finans?

Kontakt advokat Anne Ruth Fedje Eckholdt

Var dette nyttig?