Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Likelønn

Slik jobber vi for likelønn i finans.

Skjevheter

Kvinners andel av menns lønn i finanstjenester er på 84 prosent. Det er bedre enn før, men er det bra nok? Det synes ikke vi. Derfor jobber vi for likelønn i finans.

Frokostseminar 8. mars: Like karrieremuligheter

Finans Norge og Finansforbundet inviterte til felles frokostseminar 8. mars om likestilling i finansnæringen. Her presenterte vi likestillingsindikatorene for finans i 2023. Se opptaket her:

Vi jobber for å tette lønnsgapet. Det går fremover, men for sakte.

Likestillingsindikatorer for finans

Vil du vite hvor mye lønnen varierer mellom kvinner og menn i finanssektoren, hvor stor andel kvinnelige ledere det er eller hvor mange kvinner som velger utdanning som er relevant for finanssektoren?

Her får du oversikt over noen nøkkelindikatorer som viser likestillingssituasjonen mellom kvinner og menn i finans:

Last ned rapport (PDF):

Positivt:

  • Flere kvinner i ledende stillinger
  • Finansnæringen har en høyere andel kvinnelige ledere enn sammenlignbare næringer
  • Lønnsforskjellene blir mindre, men det går sakte

Negativt:

  • Tilførselen av ny arbeidskraft kan skape problemer
  • Synkende kvinneandel

Har du andre spørsmål om likestilling og likelønn i finans?

Kontakt advokat Anne Ruth Fedje Eckholdt

Var dette nyttig?