Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Støtter Norges Banks bekymring om utkontraktering

Norges Bank presenterte onsdag en rapport om digital infrastruktur som viser at sikkerhet i betalingssystemene er viktigere enn noen gang. Rapporten understreker at finansiell sektors bruk av utkontraktering av tjenester fortsatt utgjør en sentral sårbarhet. Dette er Finansforbundet enig i.

Illustrasjon: Shutterstock.
Vigdis Mathisen, leder av Finansforbundet

– Vi har tidligere kritisert utflagging av tjenester, blant annet på grunn av kompetanse, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

– Utkontraktering må ikke være så omfattende at det går på bekostning av sikkerheten. Når tjenestene først er utkontraktert ser vi at det er en utfordring at virksomhetene har for lite kompetanse til oppfølging og kontroll med tjenestene som er satt ut til leverandører.

Norges Banks rapport viser at finansiell sektors bruk av utkontrakterte tjenester har økt i omfang, og gjøres i større grad enn tidligere for kjernetjenester. De påpeker at virksomhetene har et ende til ende ansvar for sikkerheten i systemene sine uavhengig av underleverandører.

Denne våren kom også Finanstilsynets risiko- og sårbarhetsanalyse som pekte på mangel på kompetanse og mangel på kontroll med etterlevelse av utkontraktering som vesentlige mangler.

– Nå må finanssektoren følge med og løfte beredskapsarbeidet. Den enkelte virksomhet må ta større ansvar for underleverandørene sine, sier Mathisen. – Vi mener det er på tide å løfte satsingen på oppfølging av utkontraktering. Invester mer i ansattes kompetanse både for de som jobber dedikert med sikkerhet og for medarbeidere generelt.

Finansforbundet mener videre det er grunnlag for å undersøke nærmere hvilke erfaringer næringen har gjort seg med det å legge IKT-funksjoner til land utenfor Norge, for å kartlegge hvilke konsekvenser dette har med hensyn til å kunne ivareta kritisk kompetanse i Norge.