Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

– Tar frontfagsoppgjøret til etterretning

Nå forventer vi at også finansansatte får reallønnsvekst.

Forbundsleder Vigdis Mathisen forventer reallønnsvekst i årets oppgjør.

Søndag 7. april ble det enighet mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) i frontfagsoppgjøret, og dermed ingen storstreik.

Rammen for oppgjøret endte på 5,2 prosent. Med en anslått prisvekst på 4,1 prosent, betyr det en reallønnsvekst 1,1 prosent.

– Vi tar resultatet i frontfagsoppgjøret til etterretning. Vi legger denne økonomiske rammen til grunn som en norm når vi skal i gang med våre forhandlinger, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

– Finansnæringen kan vise til svært gode resultater. Dette har kommet eierne til gode. Nå forventer vi at de ansatte får sin del av verdiskapningen i form av reallønnsvekst.

LO og NHO ble også enige om en etter- og videreutdanningsreform, hvor også regjeringen vil bidra.

Forhandlingsdatoer i finans

Finansforbundet og Spekter
9. – 10. april.

Finansforbundet og Virke
9. april.

Finansforbundet og Finans Norge
22. – 23. april.

Finansforbundet og Inkasso Finans Norge
7. mai.