Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Vil videreutvikle egne ansatte

Finansnæringen prioriterer kompetanseheving blant egne ansatte for å møte fremtidige behov, viser fersk undersøkelse.

Kompetansesjekken 2024 – gjennomført av Finans Norge – avslører at hele 74 prosent av bedriftene i finansnæringen har udekket kompetansebehov, særlig innen teknologi, dataanalyse og bærekraft.

For å tette dette gapet, velger mange bedrifter å satse på videreutvikling av eksisterende medarbeidere.

– Det er svært gledelig at bedriftene tydelig viser at veien videre i omstillingsprosessen er en kombinasjon av kompetansepåfyll for eksisterende medarbeidere og nyansettelser, sier Therese Høyer Grimstad, arbeidslivsdirektør i Finans Norge.

– Kompetansesjekken viser også at bedriftene ikke tror at KI vil redusere bedriftens kompetansebehov, derfor er svaret videreutvikling av egne ansatte, sier Høyer Grimstad.

Hovedfunn fra Kompetansesjekken

  • 74 prosent av finansnæringen har et udekket kompetansebehov.
  • 93 prosent etterspør mer kompetanse innen teknologi.
  • 81 prosent av medlemsbedriftene mener det er for få teknologer på arbeidsmarkedet.
  • Omstillingsevne og samarbeidsevner vil være de viktigste egenskapene for ansatte fremover.

Om Kompetansesjekken 2024
Undersøkelsen er gjennomført blant Finans Norges medlemsbedrifter. For mer informasjon, besøk finansnorge.no.