Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Feiring av topptillitsvalgte

Det siste året har fire tillitsvalgte fra Finansforbundet deltatt i et unikt utdanningsprogram i regi av Høyskolen Kristiania.

Seremoni 5. september: Karolina Lindqvist (SpareBank 1 Gruppen) og Ellen Kristin Enger (Gjensidige) presenterte sine eksamensoppgaver og mottok diplom.

Totalt har 20 tillitsvalgte vært med i programmet – fem fra hvert av YS-forbundene Parat, Delta, Negotia og Finansforbundet. At de nå har fullført utdanningen og kan plusse på 15 studiepoeng i sin formalkompetanse, ble markert med en avslutningsseremoni 5. september.

Fire fra Finansforbundet har gjennomført programmet:

  • Karolina Lindqvist, Konserntillitsvalgt i Sparebank 1 Gruppen og forbundsstyremedlem
  • Ellen Kristin Enger, Konserntillitsvalgt i Gjensidige og forbundsstyremedlem
  • Mette Osvold, Hovedtillitsvalgt Tryg og fast møtende vare til forbundsstyret
  • Hans Petter Salvesen, Konserntillitsvalgt Storebrand

Presenterte arbeidet

Karolina og Ellen var tilstede på seremonien og presenterte sine eksamensoppgaver.

Karolina har undersøkt hvordan tillitsvalgte kan arbeide strategisk for å få gjennomslag i bedriftens arbeid for bærekraft og mangfold.

Ellen så nærmere på hvordan tillitsvalgte gjennom metodisk jobbing i praksisfellesskap kan øke den samlede kompetansen, og sikre at kompetansen forblir i tillitsutvalget.

Alle eksamensoppgavene er relevante for tillitsvalgtrollen og vil bidra til å styrke tillitsvalgtkompetansen i forbundet.

Unikt samarbeid

Det unike med dette utdanningsprogrammet har vært samarbeidet og nettverksbyggingen med de tre andre forbundene. Utdanningsprogrammet skiller seg også ut ved at studentene tar utgangspunkt i egen erfaring og formaliserer den gjennom forskning og teori.

Forbundsleder Vigdis Mathisen og leder for Politikk i Finansforbundet, Dag Arne Kristensen, har fungert som studentenes veiledere det siste året.

Tøff, men lærerik pilot

Programmet ble gjennomført som et pilotprosjekt. Alle studentene har gitt uttrykk for at utdanningsprogrammet har vært tøft å gjennomføre, men at de har fått et stort læringsutbytte, et godt nettverk med andre tillitsvalgte og ikke minst blitt mer bevisst sin egen tillitsvalgtkompetanse. De anbefaler at programmet blir videreført, slik at andre tillitsvalgte også får muligheten.