Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Enighet i inkasso

Finansforbundet og Finans Norge inkasso kom i ettermiddag til enighet om et resultat i lønnsoppgjøret for inkassoansatte. Det gis et generelt tillegg på 2,4 prosent.

Therese Høyer Grimstad i Finans Norge og Arne Fredrik Håstein fra Finansforbundet kom til enighet i årets forhandlinger.

– Dette er et resultat vi er fornøyd med. Det er innenfor en total ramme på 5,2 prosent, som er i tråd med frontfaget. Det er en ramme som vil gi de fleste av våre medlemmer reallønnsvekst, sier forhandlingsleder og nestleder i Finansforbundet Arne Fredrik Håstein.

– Inkasso er en bransje som for tiden opplever tøffe tider. Resultatet i lønnsoppgjøret reflekterer dette, men vi har likevel klart å forhandle frem et godt generelt tillegg som ivaretar våre medlemmer, sier Håstein.

Nå forventer han at bedriftene følger opp med gode lokale oppgjør.

Forhandlingene omfatter 615 medlemmer i inkassoselskapene Alektrum, Axactor, Intrum, Kredinor, Lowell og Visma Amili.

Svarfristen mellom partene er satt til 14. mai 2024 kl. 12.00. Det anbefalte forslaget kan ikke iverksettes før svarfristen er utløpt.

Last ned signert protokoll (PDF):