Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Virke-oppgjøret i havn

Finansforbundet og Virke er enige i årets lønnsforhandlinger. Oppgjøret har en total ramme på 5,2 %.

Ble enige: Daniel Fundingsrud og Astrid Flesland fra Virke, nestleder Arne Fredrik Håstein og spesialrådgiver Vegard Thorbjørnsen fra Finansforbundet.

De gis sentrale tillegg fra to datoer; 1. februar (garantilønnsjusteringen) og 1. april. Det vil nå være lokale lønnsoppgjør i forlengelsen.

Dette ble resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg på kr. 4,- pr. time med virkning fra 1.april. Minstelønnssatsene økes tilsvarende.
  • Minstelønnssatsene på lønnstrinn 1-4 heves med ytterligere kr. 2,- med virkning fra 1. april
  • Garantilønnjustering (fra 1.2.2024): Trinn 6 gis et tillegg på kr. 8,45 pr. time og trinn 5 et tillegg på kr. 5,- pr. time.

Våre sentrale forhandlingene med Virke omfatter rundt 186 medlemmer i følgende bedrifter: 

• BBL Datakompetanse AS
• Kreditorforeningen
• Riverty Norway

Mange av forbundets medlemmer i flere inkassobedrifter som i fjor var omfattet av Virke-forhandlingene, er i år omfattet av inkasso-overenskomsten i Finans Norge. Disse forhandlingene ble avsluttet 7. mai.

Partenes gjensidige svarfrist er 28. mai 2024 kl. 15.00