Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Hva kan du forhandle om, når du ikke kan forhandle lønn? 

Har du nådd lønnstoppen i stillingen din? Vår spesialrådgiver har tipsene som skaper stor verdi. 

UTVIKLING: Både personlig og faglig utvikling er verdifullt, men havner ikke direkte inn på kontoen din. Foto: Unsplash.

Det hadde vært digg med litt mer lønn, tenker du. (Hvem gjør ikke det?) Men så vet du at svaret fra nærmeste leder er nei. Akkurat nå, og i din stilling, er det ikke rom for et hopp. 

Hva gjør du da? 

– Vi vet at lønn er en av hovedårsakene til at folk bytter jobb, bekrefter Per Christian Larsen, spesialrådgiver i Finansforbundet. Men det du risikerer, dersom du setter lønn først, er å gå glipp av verdien som ligger i et lengre arbeidsforhold. 

Han påpeker at arbeidsgivere råder over goder som på sikt kan være langt mer verdt enn et lønnshopp. 

– Derfor er det lurt for både arbeidstaker og arbeidsgiver å få hodet litt ut av lønningsposen og se på flere virkemidler for å motivere sine ansatte. 

Videreutdannelse med lønn?

La oss ta det kronologisk og starte med det som kanskje er verdt mest: videreutdanning. 

– Her mener jeg ansatte har aller mest å hente. Å la arbeidsplassen være med på å utvikle CV-en din er bra for begge parter. Det signaliserer til arbeidsgiver at du ønsker å utvikle deg som ansatt og at du ønsker å levere mer til arbeidsgiver, sier Per Christian og legger til: 

– Det kan være snakk om interne utdanningstilbud av kortere varighet og omfang eller enkeltfag og studieløp ved universiteter og høgskoler. 

Jobb
UTVIKLING: La jobben din utvikle CV-en din. Det kan lønne seg!

Jevnlig kursing og fagseminarer er også goder med fine frynser. Spesielt gunstig er det med kurs som leder frem til nyttige autoriseringer. 

– Dette er utgifter arbeidsgiver kan finne plass til i budsjettene og som derfor er lettere å forhandle om, sier Per Christian lurt.

Og gjennomført utdanning/kursing kan føre til økt lønn på sikt. 

– Særlig når denne kompetansehevingen er godkjent av arbeidsgiver på forhånd, bekrefter han.  

Les mer: Finansforbundet deler ut seks millioner til videreutdanning i 2024 og medlemmer kan søke gratis kursplasser på blant annet Handelshøyskolen BI

Kanskje en mentor er tingen for deg? 

Mens kurs kan ta deg i en faglig retning, kan en mentor utvikle deg personlig. Kanskje har du et ønske om å bli leder? 


– En mentor gir deg tilgang på førstehåndserfaring fra folk som kan mer enn deg. Den kommersielle prislappen på et mentorprogram, kan være langt mer enn du ellers ville gått opp i lønn, sier Per Christian. 

Dessuten:

– Det er fra et forskningshold godt dokumentert at mentorskap kan være utrolig verdifullt, både for vår generelle karriereutvikling, og for sannsynligheten for at vi finner «rett hylle» i karrieren vår. Men husk at en slik relasjon forplikter, og den må være gjensidig nyttig for begge parter, sier spesialrådgiveren. 

Per Christian Larsen er spesialrådgiver i Finansforbundet.

Frister jobben med aksjer og opsjoner? 

Mange arbeidsplasser har egne ordninger for aksjer og opsjoner for de ansatte. En årlig avkastning på aksjer kan være vel så bra som økt lønn. 

– Finansforbundet er opptatt av medeierskap og at våre medlemmer skal kunne kjøpe aksjer hos arbeidsgiver til gunstige vilkår. Også her finnes det solid vitenskapelig dokumentasjon på at bedrifter med etablerte medeierskaps-ordninger går bedre enn gjennomsnittet. I den grad det er mulig å forhandle seg frem til aksjer eller opsjoner avhenger mye av stilling, nivå og om bedriften er notert på en børs eller ikke. Men å ta initiativ til denne praten er uansett ikke dumt. Det kan lønne seg, tipser Per Christian. 

Les mer: Sofie fikk 1000 aksjer i gave da hun startet i Kantega. 

Skal det være en bil? 

I noen selskaper er geografiske avstander og mye bilkjøring en del av jobben. Da bør du undersøke muligheten for firmabil på jobbens regning. 

– Alt kan forhandles om, også firmabil. Dette var noe vanligere før, men ordningen er fortsatt ansett som gunstig. Husk bare at firmabil regnes som et skattepliktig gode, og vil åpenbart ikke gi mer penger på konto, selv om den gir verdi i form av fleksibilitet og glede. 

ORGANISERT: Det lønner seg å være medlem i en fagforening.

Men, hva ville Per Christian selv ha gjort?

– Vi opplever alle å få avslag på lønnskrav oftere enn vi liker, og det er noe vi må leve med. Mitt aller beste tips i disse situasjonene må være å be om et særmøte med arbeidsgiver, en begrunnelse for avslaget, og deretter be om at dere setter dere ned og lager en oppfølgings- og utviklingsplan. Enkelt og greit: tenk langsiktig og strategisk om egen karriereutvikling i bedriften, sier spesialrådgiveren med stor S på brystet.  

Det lønner seg å stå sammen

Så, helt på tampen, la oss ikke glemme at det faktisk lønner det seg å være organisert. 

– Historisk sett vet vi at lønnsutviklingen i tariffbundne virksomheter er sterkere enn de som ikke er tariffbundne, påpeker Per Christian.