Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Finansforbundet deler ut 6 millioner i studiestøtte

Finansforbundet ønsker å bidra til at medlemmene har oppdatert kompetanse. Derfor legges det hvert år flere stipendmillioner i potten til de som vil sukre CV-en sin.

Malin Sæthre fyller på CV-en sin med en bachelor på BI.
FIKK PÅFYLL: Malin Sæthre sikret seg påfyll på CV-en for to år siden, selv om hun var i en fast, trygg jobb. – Jeg tror det er viktig for å være attraktiv på arbeidsmarkedet, sier hun. ARKIVFOTO: HELGE HANSEN

Fagforeningen for finans- og IT-ansatte har delt ut penger «siden tidenes morgen», som Finansforbundets fagansvarlig fordel, Annette Etholm, kaller det. I den spede begynnelsen lå det 125.000 kroner i potten. Beløpet øker stadig, og i år kan Annette glede seg over å dele ut seks millioner kroner til kunnskapstørste medlemmer.

I denne artikkelen svarer Annette på alt du måtte lure på om Finansforbundets stipendordning. Informasjonen du trenger for å søke, finnes på nettsidene.

Hvorfor deler dere ut studiestipend til medlemmene?

– Først og fremst fordi kompetanseheving og -utvikling er den viktigste egenkapitalen våre medlemmer kan bygge opp. De kan bruke kunnskapen både i nåværende situasjon og i fremtidige jobber. Å styrke medlemmene våre på arbeidsmarkedet, er et strategisk satsingsområde for oss.

Hvor viktig er fersk kompetanse når man søker ny jobb?

– Veldig viktig. De som ansetter uttaler at kompetanse er ferskvare, og må stadig videreutvikles. Vi ser jo også at mange bedrifter kjører internopplæring for sine spesifikke behov.

VERDSETTER KOMPETANSE: Annette Etholm er fagansvarlig fordel i Finansforbundet, og deler hvert år ut studiestipend til medlemmer i fagforeningen. I år er potten på fem millioner kroner. I tillegg kan du søke på gratis studieplass.
VERDSETTER KOMPETANSE: Annette Etholm er fagansvarlig fordel i Finansforbundet, og deler hvert år ut studiestipend til medlemmer i fagforeningen. I år er potten på seks millioner kroner. I tillegg kan du søke på gratis studieplass.

Hvorfor bruker Finansforbundet så mye penger på dette?

– Våre tillitsvalgte, som jo er talerør for medlemmene, har vært pådriver for at beløpet økes. Det betyr så mye for medlemmene, og studiestipendene er kanskje den viktigste medlemsfordelen vi har. Høsten 2018 tilbød vi for første gang også gratis studieplasser som ga 7,5 studiepoeng. Vi kjøpte kursplasser og tilbød medlemmene. Det var helt klart at vi traff en nerve! Tilbudet var så populært at vi måtte ha loddtrekning om hvem som skulle få.

Så studiestøtten er todelt?

– Du kan finne ut av hvilke studier du vil ta selv, og søke stipend til det. Det er den støtten vi tradisjonelt har hatt. I den andre løsningen lager vi en studiepakke for deg. Den er spesielt rettet mot de som ikke har sittet på skolebenken på lenge, og kanskje trenger det ekstra lille puffet som en ferdig pakke gir. Her jobber vi med å utvide antallet plasser og gjøre tilbudet mer differensiert.

Når er søknadsfristen for stipend?

– Det er fire ganger i året: 1. mars, 1. mai, 1. september og 1. desember.

Retningslinjene for studiestipend

  • Du må søke støtte og ha fått svar fra arbeidsgiver før du søker støtte fra Finansforbundet.
  • Du kan motta inntil 30 000 kroner fra det «sentrale» stipendet. I tillegg finnes lokale stipendordninger der du bor.
  • Du kan du søke på maksimalt 30 studiepoeng om gangen.
  • Studiet må være påbegynt eller ha oppstart innen ett år fra tildeling.
  • Du må ha vært medlem i minimum 1 år for å søke stipend. Du må være medlem av Finansforbundet også på utbetalingstidspunktet for stipendiet.
  • Studiet det søkes støtte til skal fortrinnsvis gi studiepoeng. Det tildeles fortrinnsvis stipend til NOKUT-godkjente studietilbud og læresteder.
  • Alle som søker får tilbakemelding, men det oppgis ingen begrunnelser for avslag/innvilgelser.
  • Finansforbundet forbeholder seg retten til å publisere stipendmottakers navn, bedrift og studieretning.

Hvem kan søke?

– Alle ordinære, betalende medlemmer, som har vært med i over ett år. Du må dessuten være medlem når du får utbetalt stipendet. Det er også et kriterium at du først sjekker med arbeidsgiver om de kan dekke utdanningen din. Det er fordi det rent prinsipielt er arbeidsgivers ansvar å ha arbeidstakere med rett og oppdatert kompetanse.

Kan man søke flere ganger?

– Man kan få tildelt inntil 30.000 kroner hver gang, og du kan søke om igjen hvis du for eksempel er i et langt studieløp. Men vi ønsker at dette tilbudet skal komme flest mulig til gode, så hvis du allerede har fått utdelt stipend, ligger du nok litt lenger ned i bunken når det skal prioriteres. Flere har fått stipend mer enn én gang, men vi fullfinansierer ingen studier. Det er et medlemsgode, og vi ønsker heller at tre stykker får noe enn at én får mye.

Les om Malin Sæthre, som sikret seg påfyll på CV-en.

Hvilken type utdanning støtter dere?

– Fortrinnsvis NOKUT-godkjente utdanninger og studiepoenggivende kurs, men det er ikke helt uten unntak. Det finnes noen studier, som prosjektlederutdanninger, som er relevante, og som gir sertifisering i stedet for studiepoeng.

NYTTIG INVESTERING: Det kan være utfordrende å studere ved siden av full jobb og med familie hjemme, men å investere i kunnskap er lønnsomt. Med støtte fra Finansforbundet kan det økonomiske i hvert fall bli litt lettere. ARKIVFOTO: HELGE HANSEN
NYTTIG INVESTERING: Det kan være utfordrende å studere ved siden av full jobb og med familie hjemme, men å investere i kunnskap er lønnsomt. Med støtte fra Finansforbundet kan det økonomiske i hvert fall bli litt lettere. ARKIVFOTO: HELGE HANSEN

Må det være finansfag?

– Nei, ikke nødvendigvis, men det bør jo være arbeidsrelevante kurs. Vi gjør en vurdering av den totale søknaden. Det kan være noe i søkerens jobbsituasjon som gjør at den trenger annen type kompetanse.

Hvor mange søker studiebidrag fra Finansforbundet?

– Det har økt kraftig de siste årene, i takt med at midlene vi deler ut også øker og ordningen er blitt mer kjent. Søkertallet varierer fra frist til frist. I 2019 hadde vi rundt 250 søknader på stipend. Drøyt 60 prosent fikk innvilget søknaden. I tillegg var det 110 som fikk gratis kursplass. Det er også et betydelig antall som søker på det hvert år.

Hva er tilbakemeldingene på tilbudet?

– Vi får mange begeistrede tilbakemeldinger. Stipendene kan være det som gjør at folk kommer i gang med eller får videreført studiene. Folk er veldig stolte av å være medlemmer i et fagforbund som peker fremover.

Her kan du lese mer om krav og søknadsfrister for å få stipend fra Finansforbundet.