Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

– Som medlem i en fagforening har du en stemme direkte til statsministeren

– Fagforeningenes rolle er blitt viktigere i koronakrisen. Trygghet er et ord jeg vil fremheve, sier leder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen. Til det får hun kunstnerisk drahjelp.

Leder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen
– Politikerne trekker ofte frem arbeidslivets parter som viktige spillere i dagens krisehåndtering. Det setter vi pris på. Resultatene blir bedre av det, sier Finansforbundets leder, Vigdis Mathisen.

I november 2019 ble hun valgt som ny leder i Finansforbundet. Knappe fire måneder sto Norge i den største krisen siden andre verdenskrig. En krise som i høyeste grad også har rammet næringslivet – og dermed også flere av Finansforbundets medlemmer.

– Trygghet kommer opp som det vesentligste folk forbinder med fagforeningsmedlemskap. Det er en viktig rolle å gi medlemmene trygghet, gå de vanskelige veiene sammen med dem.

Mange arbeidstakere kommer nå ut i vanskeligere farvann enn de har vært i før. Vigdis Mathisen er opptatt av å være støttespilleren de trenger.

– Det er det viktigste vi som fagforening gjør nå, overfor medlemmer, tillitsvalgte og hovedorganisasjoner.

Meld deg inn nå!

Et sikkerhetsnett

Kunstner Cecilie Lind vet hvor viktig fagforeningene er. Hun har selv kjempet mot usaklig oppsigelse – og vunnet. Men det var det ingen som visste da Finansforbundet kontaktet henne for en tid tilbake, og spurte om hun ville være med i prosjektet «Kunsten å være norsk»: en serie filmer hvor kunstnere tolker ulike deler av ordningene og rettighetene som gjør at alle arbeidstakere i Norge skal ha gode forhold på jobben sin. Målet er å vise de solide rettighetene som fagforeningene har opparbeidet gjennom mange tiår.

 VIKTIG VERN: Cecilie Lind har selv vært ute i hardt vær, og visste hvor viktig vern mot usaklig oppsigelse er for arbeidstakere da hun fikk oppgaven fra Finansforbundet.
VIKTIG VERN: Cecilie Lind har selv vært ute i hardt vær, og visste hvor viktig vern mot usaklig oppsigelse er for arbeidstakere da hun fikk oppgaven fra Finansforbundet.

Det var tilfeldighetene som ville ha det til at det var akkurat keramikeren fra Oslo som fikk oppgaven rundt oppsigelsesvern. En oppgave som dessverre ikke er mindre aktuell i dag.

– Det kom jo umiddelbart noen tanker som måtte modnes litt, og så skulle det bli noe visuelt ut av ideene. Det første jeg tenkte på var sikkerhetsnett, sier kunstneren.

Cecilie har vært fagorganisert så å si hele sitt voksne liv. Derfor var det få overraskelser da hun leste seg opp på arbeidet.

– Jeg har jo hørt hvor dårlig det var før vi fikk avtaler på plass om ferie, barselpermisjoner og arbeidstid. Og rettigheter med tanke på oppsigelse og sykepenger, sier hun.

Fagforeningene har en plass ved statsministerens bord, og kan gi gode innspill til hvordan Regjeringen skal håndtere krisen.

Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet

– Fagforeningen tar imot de som blir utsatt for usaklig oppsigelse. Så jeg spant videre på hvordan et sikkerhetsnett fungerer i praksis, og hvordan jeg kunne visualisere det.

Resultatet av oppgaven «vern mot usaklig oppsigelse» ble en skulptur med hender som holder et hode oppe.

Godt samarbeid

Finansforbundet jobber hardt med å holde folks hoder for tiden – og får mange spørsmål.

– Vi får blant annet flere henvendelser om permittering og omsorgsdager for de som har skolebarn og barnehagebarn hjemme, sier Vigdis Mathisen.

Dette er spørsmål som berører folk på individnivå, men Vigdis er også opptatt av stemmen Finansforbundet og andre fagforeninger har i samfunnet. Hvilke tiltak iverksettes, hvordan virker de, hva er for lite og hva er for mye? Den stemmen er ekstra viktig nå for tiden.

– Der har fagforeningene plass ved statsministerens bord, og kan gi gode innspill til hvordan Regjeringen skal håndtere krisen. Så medlemmene har faktisk en stemme som bærer helt inn på statsministerens kontor.

– Blir dere hørt?

– Absolutt! Veldig mange av de foreslåtte krisetiltakene hadde vært helt annerledes hvis ikke arbeidstakernes stemme hadde blitt hørt. Politikerne trekker ofte frem arbeidslivets parter som viktige spillere i dagens krisehåndtering. Det setter vi pris på. Resultatene blir bedre av det, er Finansforbundets leder sikker på.

Vil du vite mer om fordelene ved å være medlem hos oss?

Hun opplever også at samarbeidet med arbeidsgiversiden er bra.

– De er imøtekommende. Det er god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vi sitter alle i samme båten, og alle er opptatt av å få oss godt gjennom krisen. Med færrest mulig dårlige konsekvenser.

Vi sitter alle i samme båten, og alle er opptatt av å få oss godt gjennom krisen.

Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet
 SIKKERHETSNETT: Det var det første kunstner Cecilie Lind tenkte da Finansforbundet ba henne tolke vern mot usaklig oppsigelse i «Kunsten å være norsk». Skulpturens fundament er en lovbok, og viser hender som holder et hode oppe.
SIKKERHETSNETT: Det var det første kunstner Cecilie Lind tenkte da Finansforbundet ba henne tolke vern mot usaklig oppsigelse i «Kunsten å være norsk». Skulpturens fundament er en lovbok, og viser hender som holder et hode oppe.

Begge sider av bordet strekker seg langt for å få det til å fungere.

– Tilbakemeldingene til oss er at det fungerer bra. Vi ser at vi må være fleksible, uten at det går på bekostning på liv og helse, understreker hun.

– Noe å falle tilbake på

Cecilie Lind landet på en skulptur med hender som holder et hode oppe. er glad for å kunne være med på å åpne flere folks øyne for det viktige fagforeningsarbeidet gjennom «Kunsten å være norsk».

– Jeg tenker at dette når folk på en annen måte. Både et voksent publikum som er interessert i kunst fra før, men også yngre.

– Hva håper du folk tenker når de ser skulpturen din?

– Jeg håper at de skjønner tanken bak. At de kjenner på følelsen av å være utsatt for en usaklig oppsigelse, og på tryggheten ved at det finnes et nett der, et lovverk, en tariffavtale, som vi har å falle tilbake på, fastslår Cecilie Lind.