Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

– Vi står sammen i denne ekstraordinære situasjonen

Finansbransjen jobber nå på spreng for å imøtekomme politikere, bedrifter og mennesker i krise. Hva kan fagforeningen gjøre for deg i denne perioden?

 – Står vi samlet som et flertall, er det lettere å håndtere situasjonen. Dette skal vi komme gjennom sammen, sier lederen for Arbeidsliv i Finansforbundet, Pål Behrens.
– Står vi samlet som et flertall, er det lettere å håndtere situasjonen. Dette skal vi komme gjennom sammen, sier lederen for Arbeidsliv i Finansforbundet, Pål Behrens.

For kort tid siden drakk du kaffe med gode kolleger. Småsnakket om hverdagslige ting og hvem som skulle hva i påskeferien.

Så snudde det brått. Nå tilhører du en bransje som på nært hold ser at økonomien i verdensmarkedet stuper. En bransje som samtidig skal yte en kritisk samfunnsfunksjon og skape stabilitet. Det kan være utfordrende.

Mer fleksibilitet rundt arbeidstid

– Mange av våre medlemmer har fått ekstraordinært mye å gjøre og en krevende arbeidsdag, sier Pål Behrens, advokat og leder for Arbeidsliv i Finansforbundet.

Den største utfordringen for mange i finansnæringen er å møte og rådgi store grupper som går en usikker økonomisk fremtid i møte, med nedskaleringer, permitteringer og konkurser.

– Her opplever vi en god dugnadsånd blant de finansansatte for å håndtere enkeltmennesker som blir rammet. Dette er ikke lett, sier Pål.

– Samlet som bransje er vi opptatt av at samfunnsrollen vår skal bidra så godt og så langt som mulig, legger han til.

Derfor har forbundsstyret delegert myndighet til tillitsvalgte og ledelse lokalt når det gjelder arbeidstidsordninger. Vanligvis skal bestemmelser om arbeidstid tas gjennom forbundet sentralt, men situasjonen nå krever mer fleksibilitet og kjappe beslutninger – for alle.

Som bransje er vi opptatt av at samfunnsrollen vår skal bidra så godt og så langt som mulig.

Pål Behrens

– Det betyr at våre medlemmer kan utføre arbeidsoppgavene sine på en rimelig og god måte gjennom dette. Avtalen kan sies opp når som helst, med umiddelbar virkning. Da vil reglene om arbeidstid gå tilbake til normalt, sier Pål.

Sikkerhet for medlemmene

Også tillitsvalgte og verneombud er i sentrale roller nå. Med Finansforbundet i ryggen, er de nå rigget for krisen med alle tilgjengelige ressurser. Pål forteller om medlemmer som ringer med mange spørsmål.

– Vi har fått en del henvendelser om permitteringer. I vårt hovedområde, som gjelder 85 prosent av alle våre medlemmer, kan en permittering skje først når både arbeidsgiver og arbeidstaker er enige. I tider som dette, gir det en stor sikkerhet for våre medlemmer.

Noen har spørsmål om lønn, nå som barnehager og skoler har stengt. Hva med de som er i karantene – har de krav på lønn? Og hva skjer hvis du blir syk?

STILLE, MEN STORM: Det er stille utenfor Barcode om dagen, men for mange av bedriftene som holder til her er det kanskje enda travlere enn til vanlig. Finansbransjen yter en kritisk samfunnsfunksjon og skaper stabilitet når store deler av samfunnet lammes av koronaviruset.
STILLE, MEN STORM: Det er stille utenfor Barcode om dagen, men for mange av bedriftene som holder til her er det kanskje enda travlere enn til vanlig. Finansbransjen yter en kritisk samfunnsfunksjon og skaper stabilitet når store deler av samfunnet lammes av koronaviruset.

– En del spør også om arbeidsoppgaver og har behov for endringer i hverdagen. Situasjonen nå er ekstraordinær, og ansatte lurer på hva de må akseptere av ulike tiltak fra ledelsen. Kan for eksempel ledelsen kreve at man skal møte viktige kunder? Spørsmålene er mange og ofte finansrelaterte, bekrefter Pål.

Spørsmål og svar blir lagt ut på Finansforbundets egne sider. Der finnes også koronainformasjon som er ekstra relevant for finansbransjen.

Nedgang i noen deler av bransjen

I motsetning til bankene, opplever meglerbransjen og andre tilstøtende næringer til finans, større usikkerhet nå. Er du ansatt i en av disse, kan det bli vanskelig fremover.

 – Oppstår det spørsmål om rettigheter, har våre medlemmer direkte tilgang på juridisk bistand. Og hvis situasjonen tilsier det, får man advokathjelp. Det kan være viktig i en slik situasjon som nå, og for den enkelte, å ha forhandlingsstyrke i dialog med ledelsen, forklarer Pål.

Finansforbundet arbeider kontinuerlig, i samarbeid med hovedorganisasjonen YS, direkte inn mot myndigheter for å sikre medlemmers rettigheter. Ifølge Pål blir behovet for fagforeninger ekstra tydelig nå.

– Står vi samlet som et flertall, er det lettere å håndtere situasjonen. Dette skal vi komme gjennom sammen, sier lederen for Arbeidsliv i Finansforbundet.