Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Oppsigelse

Når et medlem får en oppsigelse, er det ofte en dramatisk hendelse i livet.

Som tillitsvalgt skal du bidra i prosessen og ivareta medlemmet best mulig. Oppsigelse kan enten skyldes forhold i virksomheten eller forhold ved arbeidstakeren.

Her er noen filmer som gir deg gode tips i begge tilfeller.

Oppsigelse knyttet til arbeidstakers forhold

Oppsigelse knyttet til arbeidstakers forhold

Oppsigelse knyttet til virksomhetens forhold – Finans Norge

Oppsigelse knyttet til virksomhetens forhold – Finans Norge

Oppsigelse knyttet til virksomhetens forhold – Virke og Spekter

Oppsigelse knyttet til virksomhetens forhold – Virke og Spekter

Var dette nyttig?