Omstilling og nedbemanning

Visste du at arbeidsgiveren din må snakke med deg og tillitsvalgte før en eventuell oppsigelse?

Oppsigelse og nedbemanning

Kan virkelig arbeidsgiveren bare bestemme seg for å kvitte seg med deg eller avdelingen din? Sånn helt plutselig?

Nei, i utgangspunktet kan de ikke det. Arbeidsgiver kan bare gi en oppsigelse dersom den er saklig begrunnet.

Og det er ingen automatikk i at en oppsigelse er saklig selv om bedriftens ønske om nedbemanning er saklig.

Heldigvis gir lovverket deg noen rettigheter i turbulente tider. 

 

Slik foregår (ofte) en nedbemanningsprosess

 1. 1

  Styrevedtak om nedbemanning

  Bedriften har for eksempel regnet seg frem til at roboter er lønnsomme og at folk benytter apper på mobil.

 2. 2

  Drøftelse bak lukkede dører med tillitsvalgte

  Grunnlaget for nedbemanningen, hvilken del av bedriften som vil rammes og hvor mange ansatte det rammer diskuteres. En eventuell sluttpakkeordning for ansatte kan også være tema her.

 3. 3

  Endelig beslutning

  Katta slippes ut av sekken. Nyheten kommuniseres til ansatte, f.eks. på et allmøte.

 4. 4

  Individuelle drøftelsesmøter

  Ledelsen gjennomfører individuelle drøftelsemøter med ansatte som er berørt. Viktig å være våken her. Vi anbefaler å ha med en tillitsvalgt i møtene.

 5. 5

  Hvem må gå?

  Ledelsen bestemmer seg for endelig utvelgelse av hvem som må gå. De baserer seg på utvalgskriteriene og drøftelsemøtene. Her trår ofte våre advokater til og gir juridisk bistand til medlemmene.

 6. 6

  Oppsigelse sendes ut skriftlig

  De som mottar oppsigelse har mulighet til å kreve et nytt forhandlingsmøte med ledelsen.

Tillitsvalgte representerer de ansatte

Dine tillitsvalgte fra Finansforbundet er de som ledelsen først drøfter nedbemanningen med. Tillitsvalgte er din beste kilde til informasjon i hele prosessen.

 

Kriterier for nedbemanning
Vanligste kriterier som brukes for å velge ut de hvem som er aktuelle for oppsigelse: ansiennitet (lengden på ansettelsesforholdet), kompetanse, personlig egnethet, alder og sosiale hensyn.
Pål Behrens
Ansiennitet like viktig

Skanska-dommen 28. februar 2019:

– Høyesterett har slått fast at ansiennitetsprinsippet fortsatt skal være et like viktig kriterium ved utvelgelse til nedbemanninger, sier advokat Pål Behrens, leder av Arbeidsliv i Finansforbundet.

Les mer i Finansfokus

Tre rettigheter du bør være bevisst på i en omstillings- eller nedbemanningsprosess

 

Annet passende arbeid

Du trenger ikke å bli arbeidsledig hvis det er annet passende arbeid å tilby deg i bedriften.

Arbeidsgiver har selvsagt ingen plikt til å opprette en stilling det ikke er behov for. Men de skal tilby deg annen passende ledig stilling du er kvalifisert til.

Å være kvalifisert betyr at du kan utføre arbeidet etter en rimelig opplæringstid.

 

Interesseavveining – du skal tas hensyn til

Bedriften må vurdere sitt behov for nedbemanning opp mot ulempen det medfører for deg å miste jobben eller måtte flytte på deg.

Får nedbemanningen negative konsekvenser for deg? Det skal lyttes til før en avgjørelse om oppsigelse.

Vurderingen foretas individuelt, og viktige punkter det lyttes til er:

 • omsorgsbyrde (eneforsørger, sykdom i famille, mm)
 • sosiale forhold (gjeld, helse mm)
 • alder og muligheter på arbeidsmarkedet

 

Førsteprioritet til ny ledig stilling (utvidet fortrinnsrett)

Blir du sagt opp på grunn av bedriftens forhold, så har du rett til ny ansettelse i samme bedrift hvis det blir en ledig stilling du er kvalifisert til.

Har du jobbet 3 år i bedriften, har du rett til ledig stilling i 2 år fra oppsigelsesdatoen.

Dette kalles utvidet fortrinnsrett. Denne retten har du uansett hvor du befinner deg.

Husk: Gi bedriften skriftlig beskjed hvis du vil benytte denne rettigheten.

NB! Utvidet fortrinnsrett gjelder bare om du er omfattet av avtaleverket mellom Finansforbundet og Finans Norge.

 

Våre advokater har bistått i rundt

500

individuelle nedbemanningssaker i 2016

Vi forhandlet frem over

100 sluttpakker

til medlemmene i 2016

Samlet verdi på sluttpakker i fjor var

50 millioner

NOK

Hva gjør vi for deg i en nedbemanningsprosess?

I motsetning til ikke-medlemmer som må klare seg selvså sørger vi for full oppbacking av tillitsvalgte og eventuelt advokat.  

Du får en sparringspartner som gir deg gode råd om hvordan du bør posisjonere deg i forhold til situasjonen. Vi bistår deg i hele innplasseringsprosessen og kan bli med deg i møter du har med ledelsen.

Og skulle du føle deg usaklig behandlet, tar vi en rettslig vurdering. Mener vi arbeidsgiver har gått utover sine grenser så kan vi ta saken hele veien til rettsapparatet – helt gratis for deg selvfølgelig. Det er jo derfor du er medlem.

anne_valle
Anne Valle (59) administrasjonskonsulent

« Den juridiske hjelpen jeg fikk fra Finansforbundet da jeg ble usaklig oppsagt var fantastisk »

Hva bør du gjøre videre:

 1. 1

  Ta kontakt med din tillitsvalgt

  Hvem som er din nærmeste tillitsvalgt finner du under Min Profil

 2. 2

  Ta kontakt med en av våre advokater

  Send oss en e-post 

  Eller ring oss på 03040

Fant du det du lette etter?