Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Rådgivning i utlandet

Visste du at internasjonale avtaler kan støtte medlemmer som utstasjoneres eller får jobb i utlandet? Som tillitsvalgt kan du informere om mulighetene for lokal rådgivning.

Finansforbundet samarbeider internasjonalt med den globale fagforeningsorganisasjonen UNI Global Union (UNI) og Nordic Financial Unions (NFU). Dette samarbeidet gir medlemmene mulighet til å få lokale råd om lokale lønns- og ansettelsesforhold, tariffavtaler og lovverk i utlandet.

Den lokale rådgivningen er gratis for våre medlemmer, enten det er utplassering eller fast jobb i utlandet. Ved utplassering kreves det imidlertid at medlemmet fortsetter å betale kontingent til Finansforbundet under utplasseringen. Ved fast ansettelse i utlandet kan medlemmet gå over til et passivt medlemskap – det koster ingenting.

Rådgivning i over 150 land via UNI

Samarbeidet med UNI gir medlemmene mulighet til å motta råd fra fagforeninger i mer enn 150 land. Medlemmer som søker gratis rådgivning, som gjelder utplassering, får blant annet:

  • Kontakt til en anerkjent fagforening i utsendingslandet
  • Tilgang til råd om lønns- og ansettelsesforhold i utsenderlandet
  • Tilgang til lokale faglige aktiviteter og faglige nettverk

UNI-pass

Medlemmer kan søke om UNI-pass på UNIs nettsider. NB! Husk at Finansforbundet forkortes «FSU-NO» på engelsk ved valg av fagforening.

Søk om UNI-pass

Rådgivning i Norden via NFU

Medlemmer kan få lokale råd dersom de må utplasseres eller få fast jobb i finanssektoren i Finland, Island, Danmark eller Sverige.

Ordningen er basert på en avtale med de øvrige nordiske finansforbundene i Nordic Financial Unions (NFU), som ivaretar interessene til nordiske finansansatte i Norden og Europa.

Dersom medlemmet er ansatt i fast stilling bør du anbefale at medlemmet melder seg inn i den lokale fagforeningen og opprettholder et passivt medlemskap (kontingentfritak) i Finansforbundet – det koster ingenting.

Slik får medlemmet råd i Norden

Medlemmet kan enten ta direkte kontakt med de nordiske finansforeningene som er medlem av NFU. NFUs medlemsforeninger er alle oppført på NFUs nettsider.

Alternativt kan medlemmet kontakte sekretariatet (skriv “Rådgivning i utlandet” i emnefeltet), så formidler vi kontakten til det aktuelle nordiske finansforbundet.

Var dette nyttig?