Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Internasjonalt engasjement

EU-relatert arbeid utgjør den største delen av vårt internasjonale engasjement.

Målet er å sikre dine interesser som arbeidstaker i finanssektoren.

Våre hovedsamarbeidspartnere i internasjonale engasjement er:

YS-samarbeidet er viktig særlig for temaer av sektorovergripende karakter som er knyttet til arbeidslivet. Via YS er Finansforbundet medlem i European Trade Union Confederation (ETUC), og International Confederation of Free Trade Unions (ICFTU).

Nordic Financial Unions (NFU) er etablert av syv nordiske finansforbund for å koordinere det nordiske arbeidet mot EU og internasjonalt. NFU er ikke direkte tilknyttet UNI, men har et uformelt samarbeid. Arbeidet gjennomføres av diverse faglige utvalg som for eksempel juristnettverket og lobby-gruppa.

UNI Global Union fronter saker på EU- og internasjonalt nivå. UNIs undergruppe UNI Europa Finance koordinerer arbeidet mot EU-organer. Finansforbundene i de øvrige europeiske land deltar i arbeidet.

Veien til EU

Var dette nyttig?


Mer fra politikk