Reiseregning

Det blir sendt ut egne reiseregningsskjemaer til grunnopplæringen og spesialkursene for tillitsvalgte.


Skatt på honorar

Grensen for innberetning av skatteplikte beløp fra Finansforbundet er på kr 10.000,-. Det betyr at hvis du i løpet av året mottar kr 10.000,- eller mindre i honorar fra Finansforbundet, blir ikke dette innberettet som skattepliktig.

Hvis du vet at du ikke kommer over grensen i løpet av året, skriv: «ikke skatt» i feltet for skattetrekk på reiseregningsskjemaet. Hvis vi ikke får beskjed, blir det automatisk trukket skatt av alle honorar.

Bonuspoeng på reiser

Fra 2019 må arbeidsgiver rapportere inn verdien av bonuspoeng som du har fått gjennom jobben og brukt privat. Derfor har vi besluttet at det ikke er anledning til å benytte bonus opptjent på reiser/opphold betalt av Finansforbundet til private formål. Du kan benytte opptjente poeng til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold i vår regi.

Hvis du likevel kommer i en situasjon der du benytter disse fordelene privat, må du gi oss beskjed:

E-post: regnskap@finansforbundet.no

Var dette nyttig?