Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Reiseregning og reisepolicy

Last ned reiseregning.

Det blir sendt ut egne reiseregningsskjemaer til grunnopplæringen og spesialkursene for tillitsvalgte.


Skatt på honorar

Grensen for innberetning av skatteplikte beløp fra Finansforbundet er på kr 10.000,-. Det betyr at hvis du i løpet av året mottar kr 10.000,- eller mindre i honorar fra Finansforbundet, blir ikke dette innberettet som skattepliktig.

Hvis du vet at du ikke kommer over grensen i løpet av året, skriv: «ikke skatt» i feltet for skattetrekk på reiseregningsskjemaet. Hvis vi ikke får beskjed, blir det automatisk trukket skatt av alle honorar.

Reisepolicy

Gjennom våre handlinger skal vi synliggjøre at vi er bevisst vårt ansvar med å bruke medlemmenes midler på en fornuftig måte. (Revidert 27.10.20)

  • Alle arrangementer i regi av Finansforbundet skal fortrinnsvis legges lokalt/regionalt slik at reiseavstand og reisetid blir redusert.
  • Finansforbundets reisepolicy legger til grunn at det skal benyttes billigst mulig billett så langt det er praktisk mulig. For å oppnå lave priser er det viktig å bestille i god tid.
  • Det kan gjøres unntak dersom formålet med destinasjonen er vesentlig for innholdet i arrangementet eller for å kompensere for store geografiske avstander.

Flybilletter skal bestilles via reisebyrået Berg-Hansen tlf. +47 22 00 50 80, eller ved å sende e-post til bestilling@berg-hansen.no

Ansatte og tillitsvalgte i Finansforbundet skal ikke benytte seg av Wizz Air på tjenestereiser eller når de er på oppdrag for forbundet.

Bonusupoeng

I Finansforbundet er det ikke anledning til å benytte bonus opptjent på reiser og opphold betalt av Finansforbundet til private formål.

Opptjente poeng kan benyttes til oppgradering eller kjøp av ny reise/opphold når du reiser som tillitsvalgt. Hvis du likevel benytter bonuspoeng/fordelene privat, må du melde fra om dette til regnskap@finansforbundet.no. Bonusbruken er skattepliktig og skal innrapporteres.

Var dette nyttig?