Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Årsberetning

Styret i den enkelte region er ansvarlig for at styrets årsberetning foreligger i god tid før årsmøtedokumentene skal distribueres.

Hensikten med styrets beretning er først og fremst å rapportere til medlemmene og de tillitsvalgte samt til forbundsstyret.

De fleste regionene sender i dag årsberetning til de som skal på årsmøtet, eller de som eventuelt ber om å få den tilsendt. Jamfør vedtektene skal årsberetning sendes til forbundsstyret.

Regionens årsberetning skal i henhold til vedtektene omhandle virksomheten herunder omtale av økonomiske forhold.

Mal årsberetning for region

Pliktige punkter

  • Leders tilbakeblikk
  • Oversikt over styrets sammensetning
  • Omtale av viktige mål etter regionens virksomhetsplan, herunder kort om måloppnåelse
  • Kort omtale av medlemsaktiviteter
  • Kort omtale av tillitsvalgtkonferanser, eventuelt andre konferanser
  • Omtale av fagpolitikk og næringspolitikk
  • Omtale av nettverk i regionen
  • Økonomi herunder kommentarer om budsjett og regnskap og eventuelt medlemsfond

Dette kan være med som vedlegg:

  • Oversikt over kurs og konferansedeltakere
  • Egne beretninger for lokalutvalg og underutvalg

Last ned:

Var dette nyttig?