Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Slik virker lønnskalkulatoren

  • Kalkulatoren er basert på lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) pr. 1. september 2022.
  • Alle tall gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge
  • Kalkulatoren gjelder alle heltidsansatte uansett lønnsnivå, unntatt administrerende direktører og banksjefer.
  • Tallene for median- og gjennomsnittslønn for ulike grupper gjelder hele bransjen. Lønnsnivået i en spesifikk bedrift vil kunne ligge både høyere og lavere.


Husk: 

  • Kalkulatoren kan ikke vise andre stillingstyper eller bedrifter enn det som finnes i SSB-statistikken. Samme stillingskategori kan ha forskjellig lønnsnivå i ulike bedrifter. 
  • Tillitsvalgte i bedriftene kjenner vanligvis mer til om hvordan lønnsforholdene er i virksomhetene.
  • Enkelte grupper ansatte innenfor en virksomhet eller et område kan trekke opp gjennomsnittslønn og –bonus betydelig.
  • Tallene sier ikke hva du bør tjene, men gir et bilde av lønnsnivået for ulike grupper i finansbransjen som du kan sammenlikne deg med.
  • Kalkulatoren viser lønnsnivået etter kjønn, der menn for det meste har høyere lønn enn kvinner innen samme gruppe. Tallen vises som de fremkommer i statistikken for å gi mest mulig informasjon og betyr ikke at Finansforbundet mener at lønnsgapet mellom menn og kvinner er berettiget. Vi jobber for å utjevne lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

Var dette nyttig?