Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Lønnskalkulator

Lønnskalkulator

Kalkulatoren er basert på lønnsstatistikk fra SSB for heltidsansatte i Finans Norge sine medlemsbedrifter.

Deg: Se hva du tjener i forhold til andre
Legg inn din årlige avtalte fastlønn for å se hva du tjener i forhold til andre.
Legg inn din totale årlige variable lønn som kommer fra bonuser, provisjon, o.l. (det du forventer å tjene i tilegg til din avtalte fastlønn).
Din lønn sammenlignes med andre av samme kjønn. Velger du "begge" sammenlignes lønnen din uavhengig av kjønn.
Utdanning: Sammenlign lønnen din på utdanning, alder og kjønn
Våre data gjør det foreløpig ikke mulig å se den kombinerte effekten av alle sammensetninger, feks både utdanning og stilling
Velg din utdanning fra listen
Stilling: Sammenlign lønnen din på stilling, bedriftstype, region og kjønn
Prøv å finne den stillingskategorien som ligger nærmest den stillingen du ønsker å finne tall på, evt prøv ut ulike stillingskategorier. Lønnskalkulatoren bygger på offisiell statistikk fra SSB og stillingskategoriene er basert på ILO sin internasjonale standard for yrkesklassifisering.
Velg type bedrift
Vi har foreløpig kun data til å kunne sammenligne Oslo og resten av landet
Velg din stilling fra listen
Fyll ut skjemaet til venstre for å beregne.

Alle tall gjelder bedrifter som er medlem av Finans Norge

Lønnskalkulatoren gir ikke noe mer enn en pekepinn på median- og gjennomsnittlig lønnsnivå i bransjen. Det kan være lurt å prøve ut ulike parametere (kjønn, alder, utdanning, sted, yrke) for å se hvilke verdier man får ut.

Når det gjelder stilling, så kan det være ulik praksis fra bedrift til bedrift, hvordan de samme stillinger innrapporteres til SSB. Derfor er det særlig usikkerhet knyttet til snittlønn etter stilling i lønnsstatistikken. Det kan være lurt å prøve ulike stillinger som kan tenkes å passe.

Du får ikke noe svar på hva du «bør» tjene, men statistikken kan selvsagt brukes som forhandlingskort i lønnssamtaler.

Kalkulatoren er basert på heltidsansatte i Finans Norge sine medlemsbedrifter. Deltidsansatte er ikke med her.  

Overtid holdes utenfor. Bonus, provisjoner og uregelmessige tillegg er med, men vist separat.

Når det gjelder stilling, så kan det være ulik praksis fra bedrift til bedrift, hvordan den samme stilling innrapporteres til SSB. Bedriftene har ikke én beskrivelse på hva som skal inngå i stillingen når de (hr-avdelingene) innrapporterer til SSB. Derfor er det særlig usikkerhet knyttet til snittlønn etter stilling i lønnsstatistikken. Det kan derfor være lurt å prøve ulike stillinger i kalkulatoren som kan tenkes å passe.

Tidligere har vi fått lønnsstatistikk fra SSB på mer detaljert nivå (såkalt 7-siffernivå). De senere årene har SSB imidlertid gått bort fra denne praksisen og kun levert 4-siffernivå. Dette har vi tatt opp med SSB for å gå tilbake til tidligere praksis, men dessverre fått avslag på.

Grunnen til dette er at SSB ikke utfører kvalitetskontroller på mer detaljert nivå enn 4-siffernivå. SSB opplyser at årsaken til at det finnes yrkeskoder helt ned på 7-siffernivå er for å gjøre det lettere for arbeidsgivere å rapportere yrker (søke dem opp), fordi arbeidsgivere ofte bruker forskjellige navn på samme yrker. Det som dermed fremstår som to forskjellige yrker fordi de har ulike koder på 7-siffernivå kan i realiteten være det samme yrket. Siden formålet med 7-siffernivået er å lette rapporteringen for arbeidsgivere og ikke lage statistikk, foretas det heller ingen kvalitetskontroller på det aktuelle nivået.

Regelen om ikke å publisere på mer detaljert nivå enn 4-siffernivå gjelder også det tabelloppdraget til Finansforbundet og Finans Norge som er grunnlaget for lønnskalkulatoren. Dette på grunnlag av at SSB ikke bruker ressurser på å kontrollere yrke på 7-siffernivå.

Det betyr at statistikken dessverre ikke blir mer detaljert fremover enn det som ligger i dagens lønnskalkulator. Oppsiden er at statistikken er noe mer pålitelig enn tidligere.

Nye stillinger som AML er dessverre ikke oppført i lønnskalkulatoren. Det skyldes at lønnskalkulatoren baseres på offisiell statistikk fra SSB, som igjen er basert på innrapporteringene fra bedriftene på fastsatte stillingskategorier.

Standarden for yrkesklassifisering i lønnsstatistikken er basert på den internasjonale standarden for yrkesklassifisering som ILO har utarbeidet. Standarden er beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk, men vektlegger også internasjonal sammenliknbarhet. Stillingsbetegnelsene er derfor nokså generiske.

Hvis du ikke finner din stilling, kan du søke på de stillingene som du mener kommer nærmest ditt arbeidsområde. I tillegg kan du bruke utdanning for å få enda et holdepunkt.

Slik virker kalkulatoren

Var dette nyttig?