Lønnskalkulator

 • Alle
  • Alle
   • Forretningsbanker
   • Sparebanker
   • Forsikringsvirksomhet
 • Alle
 • Alle
  • Alle
   • Lederyrker
    • Produksjonsdirektører
    • Markeds- og informasjonsdirektører
   • Akademiske yrker
    • Systemutviklere og programmerere
    • Personal- og organisasjonskonsulenter
    • Markedsanalytikere og andre forretningsyrker
    • Advokater
    • Sosial- og siviløkonomer
   • Høgskoleyrker
    • Dataingeniører og -teknikere
    • Finansmeglere
    • Forsikringskonsulenter
     • 103 FINANSKONSULENT (FORSIKRING)
     • 108 KUNDEBEHANDLER (FORSIKRING)
     • 114 ANALYTIKER (FORSIKRING)
     • 121 RISIKOANALYTIKER
     • 141 KUNDERÅDGIVER (FORSIKRING)
    • Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter
    • Kundebehandlere
     • 102 BANKKONSULENT
     • 104 BANKMEDARBEIDER
     • 106 BANKANALYTIKER (HØYSKOLEKOMPETANSE)
     • 107 KUNDEMEGLER (BANK)
     • 111 KUNDEANSVARLIG (BANK)
     • 114 KUNDEKONSULENT (BANK)
     • 115 KUNDERÅDGIVER (BANK)
     • 116 TRAINEE (BANK)
     • 117 KUNDEBEHANDLER (BANK)
     • 120 KONSULENT (BANK)
     • 121 FAGKONSULENT (BANK)
     • 125 FAGSJEF (BANK)
     • 126 SPESIALRÅDGIVER (BANK)
     • 127 PROSJEKTLEDER (BANK)
     • 128 TEAMLEDER (BANK)
     • 130 ØKONOMISK RÅDGIVER (BANK)
     • 131 BEDRIFTSRÅDGIVER (BANK)
     • 132 FINANSRÅDGIVER (BANK)
     • 136 RÅDGIVER (BANK)
     • 137 SAKSBEHANDLER (BANK)
     • 139 SALGSLEDER (BANK)
     • 140 SELGER (BANK)
    • Markedsførings- og reklamekonsulenter
    • Funksjonærer innen administrasjon
    • Revisorer (ikke statsautoriserte) og regnskapsførere
   • Kontoryrker
 • Alle
  • Alle
   • Lederyrker
    • Produksjonsdirektører
    • Finans-, økonomi- og administrasjons-direktører
    • Markeds- og informasjonsdirektører
    • Forskningsdirektører
   • Akademiske yrker
    • Systemutviklere og programmerere
    • Personal- og organisasjonskonsulenter
    • Markedsanalytikere og andre forretningsyrker
    • Advokater
    • Sosial- og siviløkonomer
   • Høgskoleyrker
    • Forsikringskonsulenter
     • 126 FORSIKRINGSRÅDGIVER (AUTORISERT)
     • 123 OPPGJØRSMEDARBEIDER (FORSIKRING)
     • 141 SPONSORFORMIDLER (BANK)
    • Kundebehandlere
     • 101 BANKFUNKSJONÆR
     • 102 BANKKONSULENT
     • 104 BANKMEDARBEIDER
     • 111 KUNDEANSVARLIG (BANK)
     • 114 KUNDEKONSULENT (BANK)
     • 115 KUNDERÅDGIVER (BANK)
     • 117 KUNDEBEHANDLER (BANK)
     • 120 KONSULENT (BANK)
     • 121 FAGKONSULENT (BANK)
     • 123 KUNDEVEILEDER (BANK)
     • 124 INVESTERINGSRÅDGIVER (BANK)
     • 125 FAGSJEF (BANK)
     • 126 SPESIALRÅDGIVER (BANK)
     • 128 TEAMLEDER (BANK)
     • 131 BEDRIFTSRÅDGIVER (BANK)
     • 132 FINANSRÅDGIVER (BANK)
     • 136 RÅDGIVER (BANK)
     • 139 SALGSLEDER (BANK)
    • Markedsførings- og reklamekonsulenter
   • Kontoryrker
    • Kontormedarbeidere
    • Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter
    • Post- og bankkasserere
 • Alle
  • Alle
   • Lederyrker
    • Produksjonsdirektører
    • Salgsdirektører
    • Markeds- og informasjonsdirektører
   • Akademiske yrker
    • Systemutviklere og programmerere
    • Personal- og organisasjonskonsulenter
    • Markedsanalytikere og andre forretningsyrker
    • Advokater
    • Sosial- og siviløkonomer
   • Høgskoleyrker
    • Finansmeglere
    • Forsikringskonsulenter
     • 101 ASSURANDØR (FORSIKRING)
     • 106 FORSIKRINGSKONSULENT
     • 107 UNDERWRITER (FORSIKRING)
     • 108 KUNDEBEHANDLER (FORSIKRING)
     • 109 AVDELINGSSJEF (FORSIKRING)
     • 111 GRUPPELEDER (FORSIKRING)
     • 112 CONTROLLER (FORSIKRING)
     • 114 ANALYTIKER (FORSIKRING)
     • 116 SKADEKONSULENT
     • 117 SKADEBEHANDLER
     • 118 SAKSBEHANDLER (FORSIKRING)
     • 119 TEKNISK KONSULENT (FORSIKRING)
     • 122 POLISEMEDARBEIDER
     • 126 FORSIKRINGSRÅDGIVER (AUTORISERT)
     • 131 KUNDEKONSULENT (FORSIKRING)
     • 134 SERVICEKONSULENT (FORSIKRING)
     • 137 SKADEMEDARBEIDER
     • 139 SPESIALKONSULENT (FORSIKRING)
     • 141 KUNDERÅDGIVER (FORSIKRING)
     • 142 SKADEOPPGJØRSKONSULENT (FORSIKRING)
     • 143 UTREDER (FORSIKRING)
     • 144 FAGSJEF (FORSIKRING)
     • 145 SPESIALRÅDGIVER (FORSIKRING)
     • 146 PROSJEKTLEDER (FORSIKRING)
     • 147 TEAMLEDER (FORSIKRING)
     • 149 FAGKONSULENT (FORSIKRING)
     • 151 FAGKONSULENT (FORSIKRINGSSELSKAP)
     • 152 BEDRIFTSKONSULENT (FORSIKRING)
    • Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter
    • Takstmenn, takstinspektører og auksjonarier
    • Kundebehandlere
     • 102 BANKKONSULENT
     • 104 BANKMEDARBEIDER
     • 114 KUNDEKONSULENT (BANK)
     • 115 KUNDERÅDGIVER (BANK)
     • 121 FAGKONSULENT (BANK)
     • 125 FAGSJEF (BANK)
     • 136 RÅDGIVER (BANK)
    • Markedsførings- og reklamekonsulenter
   • Kontoryrker
 • Begge
 • Menn
 • Kvinner
 • Alle
  • Alle
  • 20-24
  • 25-29
  • 30-34
  • 35-39
  • 40-44
  • 45-49
  • 50-54
  • 55-59
  • 60-66
 • Alle
 • Alle
  • Alle
  • Utdanning på grunnskolenivå
  • Utdanning på videregående nivå
  • Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år
  • Universitets- eller høgskoleutdanning, mer enn 4 år
 • Alle
  • Alle
  • Landet ellers
  • Oslo

i gjennomsnittlig avtalt årslønn, samt

i gjennomsnittlig årlig bonus,
provisjon o.l.