Vårt forhandlingsutvalg i tariffområdet Spekter

Vårt forhandlingsutvalg:

Mona Sørensen

Hovedtillitsvalgt, Norges Bank

Tor André Sunde

Spesialrådgiver

Per Christian Larsen

Spesialrådgiver