Hei, jeg heter Chatbot. Hva kan jeg hjelpe med?

Avtaler med Virke

Avtaler mellom Hovedorganisasjonen Virke og
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Finansforbundet.

Last ned (pdf)

Jobber du i Lindorff, Kredinor eller en annen bedrift som er medlem i hovedorganisasjonen Virke, så er du omfattet av Funksjonæravtalen mellom Virke og Finansforbundet. Avtalen regulerer forhold knyttet til lønns- og arbeidsforhold og er gjeldende fra 1. april 2018 til høsten 2020.

I tillegg til Funksjonæravtalen kommer eventuelle lokale særavtaler tillitsvalgte har fremforhandlet med ledelsen.

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold.

Bedrifter vi har avtale med i Virke
Alektum AS
Arvato Finance avd. Sandefjord
Axactor Norway AS
BBL Datakompetanse AS
Intrum Justitia AS
KrediNor
Kredinor SA
Kreditorforeningen Midt-Norge
Kreditorforeningen Vest
Lindorff AS
Lindorff Capital AS
Lindorff Obligations AS
Lindorff Payment Services
Lowell AS
Lowell Norge AS
Melin Collectors AS
Svea Finans AS

Har du spørsmål om Virke-avtalen?

Kontakt tariff@finansforbundet.no

Var dette nyttig?