Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Tariffavtaler

Tariffavtaler er avtaler vi har inngått med en arbeidsgiverforening eller bedrift. De regulerer lønns- og arbeidsforhold for deg som ansatt.

Finans Norge

Er din bedrift medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge, så er du omfattet av Hovedavtalen (HA) og Sentralavtalen (SA). Dette gjelder de fleste som jobber i finansbransjen.

Hovedavtalen inneholder generelle bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold.

Sentralavtalen regulerer forhold knyttet til lønns- og arbeidsforhold, som ferie, arbeidstid, permisjoner, medbestemmelse, permittering og mer.

I tillegg finnes det en lokal tariffavtale – bedriftsavtalen – som forhandles mellom våre tillitsvalgte og ledelsen i bedriften din.

Tariffavtaler er avtaler vi har inngått med en arbeidsgiverforening eller bedrift

Virke

Jobber du i Intrum, Kredinor eller en annen bedrift som er medlem i hovedorganisasjonen Virke, så er du omfattet av Funksjonæravtalen mellom Virke og Finansforbundet.

I tillegg til Funksjonæravtalen kommer eventuelle lokale særavtaler tillitsvalgte har fremforhandlet med ledelsen.

Bedrifter vi har avtale med i Virke
Alektum AS
Arvato Finance avd. Sandefjord
BBL Datakompetanse AS
Kreditorforeningen Midt-Norge
Kreditorforeningen Vest
Melin Collectors AS
Svea Finans AS
Visma Financial Solutions

Ny tariffavtale for inkasso

Finansforbundet og Finans Norge har forhandlet frem en ny tariffavtale for de fire største inkassoselskapene i Norge. Det er gode nyheter for de ansatte i inkasso som nå blir kvitt minstelønnssatsene til fordel for et eget lønnsoppgjør med full streikerett. Gjelder fra 1.1.2024.

Les mer i finansfokus

Spekter

Vi har tariffavtale i noen bedrifter som er medlemmer i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Kontakt tariff@finansforbundet.no for å finne ut om du er omfattet av en av disse avtalene.

Bedrifter vi har avtale med i Spekter
Innovasjon Norge
Kommunalbanken
Norges Bank
Vertikal Helseassistanse AS

NHO

Per dags dato har Finansforbundet ingen avtale med NHO-bedrifter. Kontakt tariff@finansforbundet.no hvis din bedrift ikke har medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.

Bedrifter uten medlemskap

Finansforbundet oppretter tariffavtaler også i bedrifter som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.

Kontakt tariff@finansforbundet.no hvis din bedrift ikke har medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon.

Det vanligste vil være en tilslutningsavtale eller en direkteavtale.

Direkteavtaler

En direkteavtale er en tariffavtale mellom Finansforbundet og ledelsen i en bedrift som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.
Avtalen regulerer de samme forhold som innholdet som i Hovedavtalen og Sentralavtalen.

Avtalen har normalt varighet på to år.

Tilslutningsavtaler

En tilslutningsavtale er en tariffavtale mellom Finansforbundet og ledelsen i en bedrift som ikke er medlem i en arbeidsgiverorganisasjon.

Tariffavtalen er kortfattet og sier i hovedsak at bedriften tilslutter seg det sentrale avtaleverket, HA og SA.

Bedriften må i tillegg ha en bedriftsavtale. Avtalen har normalt varighet på to år.

Var dette nyttig?

Relaterte artikler