Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Søk om midler til lokale arrangement i Agder

Jobber du i Agder kan du søke om tildeling av midler til å avholde arrangementer.

Forutsetningen er at arrangementet er åpent for medlemmer uansett hvilken bedrift man er ansatt i.

Finansforbundet skal til enhver tid kunne stille seg bak arrangementet, og vil kunne kreve en deltakelse/markedsføring av forbundet.

Det tekniske rundt påmelding til arrangementet ordnes av Finansforbundet Agder.

Hvem kan søke?

Finansforbundets medlemmer i Agder kan søke om tildeling av midler.

Tildeling

Midlene vil bli tildelt ut fra søknad som må inneholde følgende:

  • Prosjektbeskrivelse/involverte medlemmer: Beskriv i korte trekk hva du ønsker midler til, i tillegg til hvem du har med deg i planleggingen
  • Tidspunkt: Beskriv hvor og når
  • Planlegging: Beskriv hvordan arrangementet skal gjennomføres og hvordan du vil gå frem for å realisere prosjektet

Minimumsdeltakelse

Ved visse arrangementer vil det kreves minimumsdeltakelse for at midlene skal kunne tildeles. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Egenandel

Det skal normalt betales egenandel på arrangementene.

Rapportering

Etter at ethvert arrangement er gjennomført vil det kreves en rapport om aktiviteten med regnskap. Alle regninger skal sendes styret som vil stå for den betalingsmessige delen.

Søknader sendes på e-post til:

Finansforbundet Agder