Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Søk stipend i Oslo og Akershus

Jobber du i Oslo eller Akershus kan du søke stipend.

Finansforbundet Oslo Akershus deler ut stipend på inntil kr. 150.000 pr. år, fordelt på maks kr 15 000 pr. medlem.

Stipend deles ut til de tillitsvalgte og medlemmene som søker om studier til yrkesrelatert videreutdanning innenfor fagområder som kan relateres til bransjen og Finansforbundet.

Søknadsfrist for stipend 1. juni og 1. desember.

Retningslinjene for tildeling

 • Stipendier tildeles fortrinnsvis etter avkastning av avdelingens andel i Medlemsfondet
 • Stipendier kan tildeles med en årlig sum på inntil kr 150.000,-
 • Stipendier deles ut fortløpende etter vurdering av søknaden, dersom alle vilkår er oppfylt
 • Stipendier kan tildeles aktive, betalende medlemmer av Finansforbundet Oslo Akershus som kan dokumentere minimum 1 år medlemskap
 • Det kan søkes om stipend på inntil kr 15.000 pr. medlem pr. år, men det må gå minimum 12 måneder fra innvilget søknad til ny søknad om tildeling av midler kan finne sted
 • Dersom stipendiaten tidligere har mottatt støtte til studier fra Finansforbundet Oslo Akershus må utdanningen det ble gitt støtte til være fullført og bestått før ny søknad kan innvilges
 • Stipendier gis kun til utdanning relatert til nåværende yrke. Stipendier til fullføring av videregående utdanning eller forbedring av denne ytes ikke
 • Det gis kun økonomisk støtte til reelle studieutgifter som studieavgift, studiemateriale og eksamensavgift. Økonomisk støtte til bo- og transportutgifter ytes ikke
 • Søkere må dokumentere hvilke emner midlene skal anvendes til, og dets varighet. Totalfinansieringen må dokumenteres med tydelig angivelse av hva som eventuelt dekkes av offentlig stipend og lån, og hva som eventuelt dekkes av arbeidsgiver. I søknaden skal søkeren dokumentere om arbeidsgiver er forespurt om å dekke hele eller deler av studiet. Søkere som ikke har forespurt arbeidsgiver før søknad til Finansforbundet Oslo Akershus vil få automatisk avslag
 • Stipendiatene må levere kvittering på at studiet er betalt, samt levere kopi av opptakspapirene fra studiestedet og datoer for eksamen og fullført studie. Dersom disse dokumentene ikke foreligger, vil ikke utbetaling finne sted
 • Vedtak om stipendieutdeling fattes av avdelingens styre i juni og desember.

Spørsmål om stipendordningen?

Ta kontakt med hanne.torsvik@finansforbundet.no

Søk stipend Oslo Akershus

 • Husk at du må søke støtte og ha fått svar fra arbeidsgiver før du søker stipend fra oss. Hvor mye støtte har du fått fra din arbeidsgiver til det kurset du nå søker vårt stipend til?