Hei, jeg er Finansforbundets chatbot. Spør meg!

Strategisk plan 2023-2025

I forbundets strategiske plan (STP) fremgår det hvordan vi skal satse for å nå våre overordnede mål frem mot 2025.

Forbundsleder Vigdis Mathisen oppfordrer alle tillitsvalgte til å lese STP og å diskutere med tillitsvalgtkolleger hvordan den kan følges opp i den enkelte bedrift eller region.

“Dette er en strategi som gir tydelig retning for arbeidet i hele organisasjonen”

Vigdis Mathisen, forbundsleder