Innflytelse og påvirkning overfor ledelsen

Det kan være lurt å snakke med erfarne kolleger før du skal i ditt første møte med ledelsen. Som du nettopp så valgte Berntsen å ta en prat med Britt Sæle for å se om han kunne få noen tips. Kanskje hadde hun et tips eller to til deg også?