Grunnopplæring del 1

Første del av grunnopplæringen kan gjennomføres med en gang du er valgt, før du skal delta på grunnopplæringens del 2- Bedriftsintern opplæring.