I møte med medlemmer

I møte med medlemmer

Etter å ha gjennomført leksjon 3 “I møte med medlemmer” skal du ha kunnskap om hvordan og i hvilke saker du som tillitsvalgt kan bistå medlemmene i din bedrift, og hvordan du kan skape tillit og engasjement hos dine medlemmer gjennom uformell samhandling.

Som du nettopp så i denne videoen har du som tillitsvalgt stor påvirkningskraft, og for noen kan du bli en person som betyr ekstra mye.