Velkommen til Finansforbundet

Velkommen til Finansforbundet

Grunnopplæring del 1

Forbundsleder Vigdis Mathisen

Finansforbundet tillitsvalgte er våre medlemmers viktigste medlemsfordel

I denne onboardingsmodulen skal du gjennomføre fire leksjoner.

Som ny tillitsvalgt i Finansforbundet vil du få en grundig opplæring i tillitsvalgtrollen, lov- og avtaleverk og hvordan du skal ivareta våre medlemmer på best mulig måte. I møte med ledelsen er du Finansforbundets viktigste representant og våre medlemmers viktigste talsperson. 

Vi er en den største fagforeningen innen finanssektoren. Vi representerer over 32.000 medlemmer fra 300 bedrifter.

Vi jobber for at du som ansatt i finans og IT skal få bedre lønnsvilkår, riktig kompetanse og en attraktiv arbeidsplass.

I lønnsoppgjørene forhandler vi på vegne av medlemmene våre, og vi er en tydelig stemme i den offentlige debatten.

Medlemmer i Finansforbundet får blant annet tilbud om videreutdanning, gratis advokatbistand og representasjon i perioder med omstilling.

Medlemmene våre jobber innen bank, forsikring, IT, eiendom, regnskap, revisjon og inkasso. Her finner du alt fra studenter til pensjonister, fra mellomledere til nyansatte. Flesteparten har høyere økonomisk utdannelse. De fleste jobber i de store byene, men mange jobber også i bedrifter og filialer på mindre steder.

Finansforbundet ble etablert i 2000.


Vi er til stede på arbeidsplasser i hele Norge, har 1100 tillitsvalgte og ledes av et styre på 12 personer.

Vi er et partipolitisk uavhengig fagforbund tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).Som samfunnsaktør arbeider vi for trygge arbeidsplasser og en bærekraftig næring.

I 2019 inngikk vi et partnerskap med NCE Finance Innovation – en norsk forening og fintech innovasjonsklynge som jobber med morgendagens finansielle tjenester og løsninger.

Her finner du Vedtekter for Finansforbundet  og politisk program  .