Rollebeskrivelse

Rollebeskrivelse

Har Berntsen noe han skulle sagt i denne situasjonen? Hva kan du som tillitsvalgt regne med å involveres i av saker på arbeidsplassen?

Rollen som tillitsvalgt er viktig og inneholder mange, og ulike oppgaver. Berntsen har noe han skulle sagt i filmen over, men hvordan kan man vite dette hvis arbeidsgiver ikke informerer deg? Det håper vi blir litt klarere i løpet av disse tre e-modulene.

Vi har laget en beskrivelse av tillitsvalgtes hovedoppgaver:

  • Inntredelsesamtale.
  • Bidra med veiledning av medlemmer.
  • Verve nye medlemmer og ivareta de eksisterende.
  • Være et bindeledd mellom ledelse, andre tillitsvalgte og medlemmer.
  • Gi medlemmer informasjon om relevante saker i bedriften der tillitsvalgte er involvert, oppnådde resultater etc.
  • Være oppdatert på Finansforbundets tilbud til medlemmer og tillitsvalgte.
  • Være oppdatert på Finansforbundets politiske virksomhet og bidra til gjennomføring av denne.
  • Gi tilbakemelding til Finansforbundet sentralt om endringer og viktige saker som påvirker medlemmene.
  • Utvikle og forbedre rettighetene gjennom lokale tariffavtaleforhandlinger og gjennom drøftinger med ledelsen på områder som ikke reguleres av lokale avtaler.