Introduksjon

Introduksjon

Som ny tillitsvalgt er det mye å sette seg inn i, og rollen vil være ulik fra bedrift til bedrift. Ofte er det slik at jo mindre bedriften er, jo mer omfattende er rollen som tillitsvalgt. Rollen som tillitsvalgt er ofte mer spisset i store organisasjoner.

Utfordringen i store organisasjoner kan være å skaffe seg tilstrekkelig informasjon om prosessene de sentrale tillitsvalgte er involvert i, og som vil påvirke dine medlemmer der du er. Vi ønsker at du i de ulike leksjonene reflekterer over hvordan dette er i din bedrift utifra de forutsetningene du har.

I filmen under møter du Berntsen. Han vil du etterhvert bli bedre kjent med. Han har fått noen måneders erfaring som tillitsvalgt og gjort seg noen tanker: