Medlemmers forventninger

Medlemmers forventninger

Medlemmene forventer at du arbeider til beste for individene og fellesskapet i bedriften. Det er ikke sikkert at de alltid er enig med deg i dine beslutninger. Men dersom du viser at du har integritet og kunnskap, vil de mest sannsynlig akseptere deg i de situasjonene der dere ikke er enige.

De forventer at du samarbeider med ledelsen når du kan, men sier fra om uenigheter når du må.

Medlemmer forventer at de tillitsvalgte er synlige i viktige saker og tar et standpunkt. De forventer at du er der for samtaler og veiledning.

Medlemmene forventer at de tillitsvalgte har kunnskap om forhold i bedriften som vil påvirke dem som ansatte, og om de deler av lov- og avtaleverket som sikrer innflytelse i bedriften.