I møte med ledelsen

I møte med ledelsen

Etter å ha gjennomført leksjon 4 “I møte med ledelsen” skal du ha kunnskap om hvordan du på en god måte kan opprette en formell samarbeidsarena med ledelsen i din bedrift, i tillegg til at du skal tenke gjennom hvordan du kan skape tillit gjennom uformell samhandling.

De fleste ledere forventer med rette at du skal kjenne bedriften godt, også bedriftens fremtidige strategi. De forventer at du skal være godt forberedt når saker behandles, og på den måten gjøre deg «spillbar» og være en relevant sparringspartner for ledelsen. Ledere forventer at du som tillitsvalgt skal kjenne avtaleverket godt, kanskje til og med bedre enn dem selv.

Det er viktig å ta en prat med lederen din, slik at dere kan avklare forventninger. Antakelig har dere rimelig like mål, men kan være uenige om veien til målet. Dette er helt naturlig fordi dere har ulike roller og står ansvarlig overfor ulike grupper. Å ha respekt for de ulike rollene, gjør samarbeidet enklere.